Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ để xây nhà giai đoạn 2021-2030

Rate this post

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi phát triển 7.651.000m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn trên địa bàn tỉnh lên 40.066.000m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,9m2 / người, trong đó ở thành thị là 35m2, nông thôn là 27,2m2.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phát triển thêm 9.764.000m2 sàn ở, nâng tổng diện tích sàn trên địa bàn tỉnh lên 49.830.000m2.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 33m2 sàn / người, trong đó khu vực thành thị đạt 37m2 sàn / người, khu vực nông thôn đạt 29m2 sàn / người.

Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ đồng để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 1.

Diện tích đất ở giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị giai đoạn 2021-2030 là 2.157ha; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 39,81ha.

Diện tích đất ở được giao để thực hiện các dự án bố trí quỹ đất tái định cư giai đoạn 2021-2030 là 255 ha, đầu tư xây dựng khu nhà ở công vụ khoảng 1,63 ha.

Diện tích đất quy hoạch cho các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 6.163ha. Trong đó, hơn 778 ha thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai và các dự án nằm trong quy hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh chuyển hơn 3.644ha để tiếp tục thực hiện.

Tổng nguồn vốn Quảng Ngãi cần huy động để hoàn thành xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 53.162 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cần bố trí hơn 3.620 tỷ đồng; Giai đoạn 2026 – 2030 là hơn 67.307 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách bố trí hơn 2.337 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết và giám sát của UBND tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi. phù hợp với quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch sử dụng đất để phát triển nhà ở; hạn chế đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Đồng thời, chương trình cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh về số lượng, cơ cấu và chất lượng, nâng cao tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở mới. ; tập trung nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Leave a Comment