Quảng Ngãi khắc phục tình trạng ‘dự án treo’ trên địa bàn

Rate this post

Nhiều dự án chậm triển khai

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích hơn 45.000 ha, nhưng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quỹ đất để đầu tư các dự án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gần như đã hết. . Tuy nhiên, trước thực trạng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có hàng trăm dự án chậm triển khai, có tình trạng “ôm” đất, chưa đi vào hoạt động.

Đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp Quảng Ngãi có 349 dự án còn hiệu lực chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 375.695 tỷ đồng. Riêng tại Khu kinh tế Dung Quất, có 243 dự án đã đi vào hoạt động, 105 dự án chậm tiến độ.

Sau khi rà soát, tỉnh Quảng Ngãi xác định có 53/105 dự án thuộc nhóm khu thương mại, dịch vụ và khu dân cư. Nhiều dự án sẽ phải thu hồi, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án còn lại sẽ áp dụng biện pháp dừng kỹ thuật để xem xét giãn tiến độ hoặc thu hồi đất, nhất là các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, một số nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện. đầu tư dự án theo tiến độ đã đăng ký.

Quảng Ngãi khắc phục tình trạng dự án treo trên địa bàn - Ảnh 1.

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Vân.

Trong thời gian tới, để xử lý các dự án chậm tiến độ, ông Phương cho biết, BQL sẽ tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư để rà soát nhu cầu sử dụng đất của các dự án, đánh giá khả năng tiếp tục đầu tư của chủ đầu tư…; trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với từng dự án.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án; và giám sát việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc chậm triển khai, nhà đầu tư sẽ xem xét, xử lý thu hồi và tìm kiếm nhà đầu tư đủ năng lực để thay thế thực hiện dự án.

“Đối với các dự án thuộc lĩnh vực khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ: thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở các quy định hiện hành, Ban Quản lý tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư nhằm chấm dứt hoạt động của dự án bằng cách theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư 2020.

Trường hợp nhà đầu tư không tự chấm dứt dự án thì tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan để chấm dứt chủ trương đầu tư đối với từng dự án; đồng thời rà soát các điều kiện để thực hiện các bước thủ tục tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định ”, ông Phương nói.

Giải quyết tình trạng “treo dự án”

Để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND hai huyện. các thị xã, thành phố rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các kế hoạch quá hạn, không khả thi.

Lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, công bố công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý theo quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị, phù hợp với các quy hoạch và kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt.

Xây dựng chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh; chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình phát triển các đô thị, khu vực phát triển đô thị trên địa bàn quản lý và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn.

Cung cấp thông tin, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quản lý; kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn quản lý theo quy định.

Thông tin kịp thời, rộng rãi về các quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định trên các trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin khác, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng liên quan biết, giám sát và thực hiện ”, ông Minh yêu cầu .

Ngoài ra, ông Minh giao Sở Xây dựng Quảng Ngãi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung: lập, thẩm định, phê duyệt và công khai quy hoạch. , xây dựng kế hoạch thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập và trình phê duyệt chương trình phát triển các khu đô thị, các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt. theo pháp luật.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát lại các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án vi phạm. Tiến độ chậm.

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm tiến độ mà không có giải pháp khắc phục, góp phần giải quyết tình trạng “dự án treo”.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. các thành phố trong tỉnh.

Rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; kịp thời phát hiện, xử phạt và xử lý các vi phạm về đất đai; tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi đối với các dự án sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với quy định.

Leave a Comment