Quốc hội giám sát những vấn đề bức xúc

Rate this post

Sáng 27-9, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Giám sát “đúng”, “trúng” vấn đề

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết, trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã chủ động tham gia hai đoàn giám sát: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; “Việc thực hiện của luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 ”.

Qua thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ đã đánh giá, chỉ ra những sai phạm phổ biến trên một số lĩnh vực như: quản lý đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm. Đồng thời nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá giải quyết khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và những kết quả đạt được trong công tác này.

Ông nói: “Nội dung giám sát được lựa chọn đúng, trúng chủ đề được dư luận, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm” và nhấn mạnh “đoàn giám sát đã truy tìm được cùng một việc làm lãng phí”. trong đầu tư công, sử dụng ngân sách… ”.

Bên cạnh việc đồng tình với các chuyên đề được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn để giám sát trong năm 2023, Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng cường hoạt động giám sát đối với những lĩnh vực mà dư luận, bầu cử và nhân dân quan tâm, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh.

“Cần đi vào một số đối tượng cụ thể cho một lĩnh vực, một nhóm lĩnh vực để tối ưu hóa kết quả giám sát, tránh dàn trải”, ông Trần Văn Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn tình trạng cơ quan chịu sự giám sát chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng báo cáo theo yêu cầu, chưa nghiêm túc thực hiện một số kiến ​​nghị giám sát, yêu cầu tại kết luận, nghị quyết giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội; việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến ​​nghị giám sát chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên …

Đối với những đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật, Ủy ban Pháp luật sẽ có công văn đôn đốc giải quyết, tuy nhiên một số cơ quan chưa có văn bản trả lời.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại trong hoạt động giám sát thời gian qua, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì giám sát trong việc xây dựng kế hoạch. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động, điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn, đảm bảo chất lượng các kết luận, báo cáo kết quả giám sát. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến ​​nghị sau giám sát.

“Việc lựa chọn nội dung giám sát, nhất là giám sát chuyên đề cần tập trung vào những vấn đề bất cập, bức xúc hiện nay của đất nước được cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời xác định rõ trọng tâm trong từng nội dung giám sát ”- Ủy ban Pháp luật đề nghị, đồng thời lưu ý cách thức tổ chức, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị là chủ thể. giám sát.

Cần giám sát đầu tư công, giải phóng mặt bằng

Đánh giá công tác giám sát tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét, chọn “trúng”, “đúng” vấn đề, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, nét mới trong việc làm việc dưới sự giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 so với trước đó là tại các đơn vị được giám sát với Thường trực HĐND TP. Qua đó, các cơ quan dân cử ở địa phương phải tự kiểm điểm, đánh giá theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn và chuẩn bị báo cáo cụ thể cho từng địa phương. giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, hiệu quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, nhất là các văn bản quy định chi tiết, văn bản áp dụng pháp luật. Một số nội dung giám sát còn tình trạng dựa trên báo cáo xem xét của cơ quan chịu sự giám sát …

Cơ chế giám sát việc thực hiện các kiến ​​nghị sau giám sát còn hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả, có trường hợp chưa chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của đối tượng được giám sát.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị trong báo cáo kết quả giám sát và nghị quyết về giám sát cần xác định rõ tiêu chí định lượng, mốc thời gian, trách nhiệm thực hiện cụ thể của cơ quan, tổ chức. các tổ chức và cá nhân có liên quan.

“Cần có chương trình giám sát chuyên đề về đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng (quá trình giám sát cần tập trung vào các dự án trọng điểm, những vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến quá trình thực hiện). chương trình, nghị quyết của Quốc hội ”- Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM kiến ​​nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung chương trình giám sát theo Nghị quyết số 47/2022 / QH15 của Quốc hội năm 2023 và Nghị quyết số 23 / 2022 / UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Những nội dung giám sát rất lớn, quan trọng, trúng, đúng, được cử tri và nhân dân rất quan tâm.

Cơ quan này cũng kiến ​​nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 334/2017 / UBTVQH14 về quy định tổ chức và thực hiện một số hoạt động giám sát, từng bước. cụ thể hóa địa vị pháp lý của Đoàn giám sát, khảo sát trên thực tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đoàn giám sát.

Ngoài ra, cần chỉ đạo đồng bộ, hài hòa hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo hài hòa, thống nhất kịp thời cho các cơ quan của thành phố Hà Nội. .

Leave a Comment