Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 TP Hà Nội

Rate this post

Sáng nay (16/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, 474/475 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai 4, thủ đô Hà Nội. Ngay sau đó, với 475/478 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn TP. HCM.

Nghị quyết gồm 4 điều nêu rõ mục tiêu đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm của vùng Thủ đô Hà Nội, nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang đầu tư, tạo không gian phát triển mới, giải quyết những tồn tại của thủ đô Hà Nội. , khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 TP HCM, đường vành đai 4 TP Hà Nội - Ảnh 1.

Hướng đường vành đai 4 đi qua các tỉnh thành. Hà Nội.

Dự án đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 112,8 km, được chia thành 7 dự án thành phần, thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 85,813 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 41.860 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 19.383 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 22.477 tỷ đồng, trong đó, Hà Nội thành phố là 19.477 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên là 1.000 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh là 2.000 tỷ đồng.

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 TP HCM, đường vành đai 4 TP Hà Nội - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 16/6/2022. (Ảnh Quốc hội)

Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 – 2030 là 14.506 tỷ đồng, bao gồm: 8.790 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương 5.716 tỷ đồng, trong đó: Thành phố Hà Nội 4.047 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên 505 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh 1.164 tỷ đồng. Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 29.447 tỷ đồng. Nghị quyết cũng xác định dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Cùng với đường vành đai 4, Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 trên địa bàn TP.HCM có bố cục gồm 4 điều với các nội dung chính về: Mục tiêu; Phạm vi, quy mô và hình thức đầu tư; Công nghệ; Nhu cầu sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Sơ bộ tổng mức đầu tư và nguồn vốn…

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 TP HCM, đường vành đai 4 TP Hà Nội - Ảnh 3.

Bản đồ toàn tuyến đường vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM nhằm kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương trong vùng. phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất nhằm xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh có chiều dài 76,34 km, được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công; tổng mức đầu tư sơ bộ là 75.378 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 61.056 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách Trung ương 31.380 tỷ đồng; Ngân sách địa phương 29.676 tỷ đồng (TP.HCM là 19.449 tỷ đồng, Đồng Nai 1.567 tỷ đồng, Bình Dương 7.808 tỷ đồng và Long An 852 tỷ đồng).

Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 – 2030 là 14.322 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương 7.361 tỷ đồng; 6.961 tỷ đồng từ ngân sách địa phương (TP.HCM là 4.562 tỷ đồng, Đồng Nai là 367 tỷ đồng, Bình Dương là 1.832 tỷ đồng và Long An là 200 tỷ đồng). Dự án sẽ được triển khai từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

https://cafef.vn/quoc-hoi-thong-qua-chu-truong-dau-tu-duong-vanh-dai-3-tphcm-vanh-dai-4-ha-noi-20220616104407751.chn

Leave a Comment