Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định giữ nguyên tình trạng cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty Cơ điện Miền Trung

Hưởng thụ
Rate this post

(Xây dựng) – Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký ngày 29/6/2022, cổ phiếu CJC của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung duy trì diện cảnh báo. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là số âm. Căn cứ để xem xét và giữ nguyên cảnh báo, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung tại Đà Nẵng (ảnh giới thiệu từ website Công ty).

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp Cơ điện trực thuộc Công ty Điện lực 3 nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết từ đầu năm 2006. Vốn điều lệ của công ty là 40 tỷ đồng. Địa chỉ kinh doanh tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo thường niên của Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung, tính đến ngày 31/12/2021, doanh thu của công ty đạt gần 96,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều âm gần 2,47 tỷ đồng.

Việc duy trì trạng thái cảnh báo được áp dụng theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Hàng quý, Công ty này phải giải trình và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.