Sơn La: Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường trong phát triển thủy điện nhỏ

Rate this post

(TN&MT) – Là địa phương có tiềm năng về tài nguyên nước với 35 con suối lớn, hai con sông lớn là sông Đà dài 280km với 32 phụ lưu và sông Mã dài 90km với 17 phụ lưu. quy hoạch và phát triển thủy điện nhỏ, mang lại nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Quy trình phát triển thủy điện được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo gắn với tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tính đến tháng 8/2022, tỉnh Sơn La hiện có 76 nhà máy thủy điện nhỏ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng công suất hơn 900MW, trong đó có 65 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư; 56 dự án đã hoàn thành phát điện lên lưới điện quốc gia; 5 dự án đang xây dựng; 4 dự án đang trong giai đoạn lập dự án và chuẩn bị đầu tư.

a1.jpg

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn tại các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La luôn đảm bảo thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý dự án thủy điện; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các công trình thủy điện nhỏ thuộc các lĩnh vực: tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đất đai và môi trường.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, để khai thác hiệu quả tài nguyên nước, trên cơ sở Quy hoạch tài nguyên nước đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành bảo vệ, phân bổ và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, trong đó có sử dụng tài nguyên nước để phát triển thủy điện nhỏ. Hiện nay, với các công trình thủy điện đã đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quản lý, lưu trữ thông tin khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La. Công trình dự kiến ​​nghiệm thu vào năm 2022. Sau khi hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các chủ công trình thủy điện kết nối, truyền dữ liệu theo quy định.

Trong công tác quản lý đất đai, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất đối với các dự án thủy điện; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định.

Công tác bảo vệ môi trường, tập trung thực hiện các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn xây dựng, vận hành, nhằm kết hợp hài hòa giữa bảo vệ và phát triển môi trường. nền kinh tế. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, đã nghiên cứu thiết kế các biện pháp thi công và xây dựng để hạn chế tác động, nghiên cứu mức độ tai biến địa chất đến công trình. Điều tra cụ thể thiệt hại về đời sống, kinh tế của người dân khu vực lòng hồ và khu vực công trình. Lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong giai đoạn thi công, tập trung thực hiện nghiêm túc công tác giải phóng mặt bằng, diện tích sử dụng tạm thời cần san lấp, trồng dặm; quản lý chặt chẽ diện tích rừng khu vực phụ cận công trình và hành lang xây dựng. Kịp thời phục hồi rừng trồng tại các bãi tập kết vật liệu, bãi thải ngoài lòng hồ. Xây dựng và thực hiện chương trình quản lý môi trường trong quá trình hoạt động; quản lý chặt chẽ diện tích xây dựng và phát triển rừng đầu nguồn.

a2.jpg

Sơn La hiện có 56 công trình thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát điện lên lưới điện quốc gia, với tổng công suất hơn 664 MW.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số công trình thực hiện chưa tốt, chưa đầy đủ theo quy định, một số công trình trong quá trình thi công không đúng với hồ sơ thiết kế, thay đổi vị trí, chiều cao, phạm vi công trình. . Giải phóng mặt bằng chưa đầy đủ, giao đất chưa tính đến đặc thù công trình, chưa lập hành lang bảo vệ… Một số hồ thủy điện không còn đủ dung tích điều tiết nước để phát điện nên chủ đầu tư là chủ công trình. . Việc tự ý mở rộng đập có nguy cơ mất an toàn. Một số chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa, nhất là việc duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập, làm cạn dòng …

Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trong phát triển thủy điện, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, quy định rõ phạm vi, tác động của sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất, bảo đảm quyền lợi của người có đất bị ảnh hưởng bởi dự án và lòng hồ.

Cùng với đó, yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện hoàn thiện đúng, đủ các thủ tục về đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và bảo vệ môi trường. Trường hợp có thay đổi thông tin liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, ranh giới sử dụng đất, quy mô dự án cần cung cấp thông tin cho các sở, ngành để làm cơ sở hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện dự án. cải tiến các thủ tục liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các sở, ngành, UBND cấp huyện phối hợp tham mưu UBND tỉnh quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, đầu tư xây dựng và kiểm tra trong quá trình hoạt động; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Quy chế phối hợp quản lý công trình thủy điện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật với các công trình thủy điện trên toàn tỉnh.

Leave a Comment