Tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất

Rate this post

day-manh-chuyen-doi-so-mot-cach-nhanh-chong-hieu-qua-va-thuc-chat.jpg
Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng nay (8/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban để đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số tháng đầu năm 2022 và xác định các giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ và đầu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban; Các thành viên Ủy ban: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số và nền kinh tế số. kinh tế và xã hội kỹ thuật số.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức, nâng cao chất lượng cuộc sống. năng lực quản lý cao. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với phẩm chất, năng lực của con người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, linh hoạt, sáng tạo.

Quá trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết của các cấp, các ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển doanh nghiệp. kinh tế – xã hội, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến công tác thống kê, tiêm chủng, xét nghiệm, đảm bảo an sinh xã hội …

Khi dịch được kiểm soát, chuyển đổi số tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động. , chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; lấy nội lực làm cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực làm quan trọng, khâu đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, quyết liệt. Vấn đề đặt ra đối với chúng ta là phải đẩy mạnh chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả và thực chất, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm gì cũng được. .

Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số rất nặng nề; phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, gắn chặt với cải cách hành chính; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Ủy ban và các nhiệm vụ được giao tại kỳ họp cuối cùng của Ủy ban, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là chủ quan; tinh thần làm việc thực chất, mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân.

Leave a Comment