Thái Nguyên điều chỉnh quy hoạch nhà ở năm 2022, tăng hàng chục ha đất cho nhà ở xã hội và tái định cư

Rate this post

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí / diện tích, số lượng và diện tích sử dụng đất vào Quy hoạch phát triển nhà ở đến năm 2022 của tỉnh.

Theo quyết định này, số lượng dự án sẽ tăng lên, đồng thời quỹ đất dành cho các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư cũng tăng thêm hàng chục ha.

Số dự án nhà ở, khu đô thị dự kiến ​​triển khai đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 290 dự án, với tổng diện tích đất hơn 6.680 ha.

Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4288 / QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2022 tỉnh Thái Nguyên với mục đích: Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo các chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040; Căn cứ Quy hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm 2021-2025 và năm đầu giai đoạn (năm 2021) tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định 2222 / QĐ-UBND ngày 30/6/2021, quy định cụ thể tỷ lệ các loại hình nhà ở được đầu tư. và phát triển vào năm 2022.

Tại Quyết định 4288 / QĐ-UBND ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt: Vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở, khu đô thị dự kiến ​​thực hiện đến năm 2022 là 279 dự án, với tổng diện tích đất 7.203,09 ha ha; Vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến ​​thực hiện trong năm 2022 là 16 dự án, với tổng diện tích đất là 114,98ha; vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở tái định cư dự kiến ​​thực hiện trong năm 2022 là 19 dự án, với tổng diện tích đất là 201,87ha.

Nay điều chỉnh như sau: Vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở, khu đô thị dự kiến ​​thực hiện đến năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất là 6.680,16ha; vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến ​​thực hiện vào năm 2022 là 17 dự án, với tổng diện tích đất là 115.551ha; vị trí / diện tích, số lượng dự án nhà ở tái định cư dự kiến ​​thực hiện trong năm 2022 là 24 dự án, với tổng diện tích đất là 250,134ha.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2222 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 4288 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề nghị phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2022 của tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Leave a Comment