Thành lập Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện hình hình Hình ảnh Việt Nam

Rate this post

Hiệp hội được thành lập sáng 25/7 tại Hà Nội.

Ngày 23/một, cỗ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang mang quyết định xác nhận ban vận động thành lập Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện hình hình Hình ảnh Việt Nam gồm 17 thành viên do TS. Ngô Phương Lan – Nguyên viên trưởng viên Điện hình hình Hình ảnh làm Trưởng ban. Ngày 11/6/2019, cỗ Nội vụ mang quyết định được được phép thành lập Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện hình hình Hình ảnh Việt Nam.

Các thành viên ban vận động thành lập hiệp hội.

những thành viên ban vận động thành lập hiệp hội.

Việc thành lập Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện hình hình Hình ảnh Việt Nam thích hợp với kế hoạch và quy hoạch phát triển điện hình hình Hình ảnh, kế hoạch phát triển những ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đáp ứng mong muốn ở trong phòng làm phim Việt Nam mang một tổ chức tương trợ và phòng ngự quyền lợi cơ bản đông đảo đáng của tớ, đồng thời thích hợp với xu hướng phát triển của điện hình hình Hình ảnh toàn cầu.

Hiệp hội tập hợp những tổ chức, doanh nghiệp và tư nhân làm thuê việc sản xuất phim, những nhà đầu tư, xúc tiến phát triển điện hình hình Hình ảnh Việt Nam; những tổ chức tư nhân mang xu hướng tương trợ đến những hoạt động đầu tư sản xuất, liên doanh, liên kết với những nhà làm phim trong nước và quốc tế, phát triển nội lực điện hình hình Hình ảnh Việt, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu điện hình hình Hình ảnh Việt Nam, huấn luyện nguồn nhân lực điện hình hình Hình ảnh rất giá trị tốt, mở rộng hợp tác quốc tế điện hình hình Hình ảnh, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua phim hình hình Hình ảnh.

Hiệp hội đặt mục tiêu gia nhập, đặt mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội với những tổ chức điện hình hình Hình ảnh khu vực và quốc tế Mạng lưới Ủy ban Điện hình hình Hình ảnh Châu Á Thái Bình Dương (AFCnet), Hiệp hội những nhà sản xuất phim Châu Á Thái Bình Dương yên tỉnh Tỉnh Bình Dương (Federation of Motion Pictures Producers in Asia-Pacific (FPA), Hiệp hội Điện hình hình Hình ảnh Mỹ (MPA), Ủy ban Điện hình hình Hình ảnh Mỹ (AFC), Hội đồng Điện hình hình Hình ảnh Hàn Quốc (KOFIC)…

Thiên Anh

Leave a Comment