Thủ lĩnh thẻ bài bác, mọi người còn nhớ gì ko?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

cỗ phim truyện truyện hoạt hình Nhật phiên bản đáng yêu này ra mắt khán giả từ năm 1998. Hãy thử xem trí tưởng của mọi người với tốt ko nhé!

tía của Sakura là giáo sư ngành gì? 

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không?

Sakura ghét nhất là môn…

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 1

Đây là lá bài bác gì? 

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 2

Kero là linh thú thống trị những thẻ bài bác Clow tính hóa học… 

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 3

“Thú nhồi bông” màu tím kế mặt Kero tên là… 

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 4

Trong hai thẻ bài bác này, thẻ bài bác nào là “em” của thẻ bài bác kia? 

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 5

Cô mọi người Tomoyo, nhà thiết kế thời trang và quay phim của Sakura, là thành viên câu lạc cỗ nào? 

Trong những người mọi người của Sakura, người nào là người với tình cảm sệt trưng với thầy giáo Yoshiyuki Terada? 

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 7

người nào là mọi người trai của Sakura?

Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, bạn còn nhớ không? - 8

Mộc Trà