Thúc đẩy thanh niên miền Trung nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Hưởng thụ
Rate this post

Là địa bàn có điều kiện tự nhiên, kinh tế khó khăn nên hoạt động nghiên cứu sáng tạo của thanh niên các trường đại học, viện nghiên cứu, khởi nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên chưa được đẩy mạnh. tốt.

Thúc đẩy thanh niên miền Trung nghiên cứu, đổi mới sáng tạo - Ảnh 2.

Để khuyến khích thanh niên năng động và sáng tạo hơn, trong những năm qua, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng đã từng bước hỗ trợ nâng cao nhận thức chung về quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả. đổi mới cho giới trẻ thông qua các chương trình như: “Tầm quan trọng của quyền SHTT đối với khởi nghiệp”, “Quyền SHTT và quản lý quyền SHTT trong trường đại học”, “Quyền SHTT trong giáo dục”, “Quyền SHTT cho sinh viên.

Thúc đẩy thanh niên miền Trung nghiên cứu, đổi mới sáng tạo - Ảnh 3.

Những hoạt động này đã thổi luồng sinh khí mới cho những bộ óc đổi mới, năng động và sáng tạo để thúc đẩy những thay đổi hướng tới một tương lai bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phụ trách văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng cho biết, thông qua các chương trình giao lưu, hoạt động đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Người sáng tạo được bảo hộ sáng tạo của mình, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy thanh niên miền Trung nghiên cứu, đổi mới sáng tạo - Ảnh 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published.