Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ

Phong Thủy
Rate this post

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau:

Cập nhật lúc 21h52, Thứ 4, ngày 21/09/2022


(Thanh tra) – Trong 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau đã thực hiện 2.385 cuộc thanh tra thường xuyên. Qua kiểm tra đã phát hiện 183 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm với số tiền hơn 600 triệu đồng.


Trong những tháng cuối năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. Ảnh: CT

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở đã thực hiện 3 cuộc theo kế hoạch với 15 tuyến đường thủy nội địa. Qua kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp với số tiền 3,85 triệu đồng.

Thanh tra, kiểm tra đột xuất 4 lần tại 15 bến khách ngang sông; kiểm tra 19 bến thủy nội địa, 5 phương tiện; thanh tra 4 đơn vị kinh doanh vận tải; kiểm tra 2 đơn vị tư vấn đào tạo lái xe ô tô và xe tập lái. Qua kiểm tra, lập biên bản 7 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 26,1 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải có thời hạn 1 trường hợp.

Đối với công tác thanh tra thường xuyên, Thanh tra Sở đã kiểm tra 2.385 lượt (đường bộ 2.129 lượt, đường thủy 256 lượt). Lập biên bản vi phạm hành chính 183 trường hợp (đường bộ 182, đường thủy 1 trường hợp). Tổng số tiền xử phạt là 634,4 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp; Phù hiệu xe có giá trị trong 5 trường hợp…

Ngoài ra, Thanh tra Sở đã tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên đề theo Công văn số 446 / TTr-PCN ngày 10/5/2022 của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 5473 / BGTVT-ATGT ngày 01/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải. Kết quả kiểm tra 174 phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 18 phương tiện, phạt tiền 74,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện và thành phố Cà Mau thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, như: các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng trong thành phố. địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra hành lang ATGT, các tuyến đấu nối, tình trạng cầu đường,… Qua tuyên truyền, nhắc nhở 3.651 trường hợp, tăng so với cùng kỳ năm trước; ghi nhận 38 trường hợp…

Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho biết, từ nay đến hết năm 2022, Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên, thanh tra độc lập đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai Kế hoạch số 01 / KH-BATGT ngày 22/02/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh và Kế hoạch. Liên ngành số 544 / KHL-ĐNTD ngày 17/5/2022 của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III, Chi cục Đăng kiểm Cà Mau, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh …

Chu Tuấn


in

Leave a Reply

Your email address will not be published.