Tìm hiểu kiến ​​thức CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Rate this postTìm hiểu kiến ​​thức CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Mặc dù cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về CCHC giai đoạn 2021-2025 lần đầu tiên được tổ chức nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cuộc thi đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Thông qua hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội hiểu sâu hơn về kiến ​​thức CCHC, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Triển khai một cách bài bản và sâu rộng

DĐể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76 / NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, ngày 15 tháng 7 năm 2021. Ngày 05 tháng 4, Năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141 / KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Tổ chức đã phân công các cơ quan chuyên môn theo dõi các lĩnh vực cải cách hành chính gồm: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu. về việc xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm với số lượng 80 câu hỏi về các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính có hiệu lực thi hành; Rà soát, đánh giá nội dung câu hỏi và đáp án trước kỳ thi đảm bảo chính xác, nghiêm túc, khách quan.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Minh Long cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định. thành lập Ban tổ chức để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Theo nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức quyết định ban hành thể lệ, thành lập Ban Giám khảo, Tổ chuyên gia giúp việc xây dựng, thẩm định bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án để phục vụ Cuộc thi; xây dựng phần mềm, cung cấp tài liệu tham khảo, kết nối liên kết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của Ban Tổ chức Hội thi, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí đã triển khai các hình thức, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Hội thi tới mọi người. cán bộ và nhân dân toàn tỉnh.


Kết nối đường dẫn cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh

Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức cuộc thi CCHC theo hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đối với giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền cho nhân dân trong tỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

Giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC

Khác với hình thức thi trực tiếp, cuộc thi trực tuyến này được tổ chức hoàn toàn trên mạng. Đây là hình thức mới nhằm gắn việc nâng cao kiến ​​thức cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức của mọi người trong việc nghiên cứu tài liệu cũng như khi đi thi. Cán bộ, công chức, viên chức có thể tranh thủ học tài liệu ngoài giờ hành chính và tham gia kỳ thi bất cứ lúc nào bằng nhiều phương tiện như máy tính để bàn, máy tính xách tay, Ipad, điện thoại thông minh … Điều này mang lại nhiều tiện ích cho người dự thi, đặc biệt tránh tụ tập đông người để hạn chế tiếp xúc khi diễn biến của đại dịch COVID-19 còn phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu, phê duyệt Trong cuộc thi này, lãnh đạo tỉnh mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. hướng đi. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận, học hỏi, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, hiện thực hóa đường lối chỉ đạo chung của Đảng. UBND tỉnh trong CCHC là “lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, Nhà nước kiến ​​tạo”. Để làm được điều này, hơn ai hết, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải hiểu biết sâu rộng về pháp luật, tâm huyết với công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, trung thực. , hiệu lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tính nhất quán, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân.


Hội thi thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

“TThông qua hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội hiểu rõ hơn những kiến ​​thức về CCHC. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, kiến ​​nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hành chính công dịch vụPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.


Xác định cải cách hành chính vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, hướng tới xây dựng nền kinh tế – xã hội thông suốt, chuyên nghiệp và nền hành chính hiện đại để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đứng thứ 8/63 tỉnh / thành phố (tăng 9 bậc), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng đầu cả nước (tăng 9 bậc); Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 4 cả nước; Chỉ số CNTT-TT đứng thứ 2 cả nước (02 năm liên tục); đứng thứ 2 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi kỹ thuật số (DTI). Đến nay, 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh đã triển khai hóa đơn điện tử, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Trung tâm giám sát và điều hành thành phố thông minh với sản phẩm “Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam và được công chúng ghi nhận. nhận giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

Leave a Comment