Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng

Rate this post

Là một mặt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, những năm qua, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chính sách của quân đội. , công tác hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, cựu chiến binh. bác sĩ và các đối tượng chính sách, người có công. Bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và sự nỗ lực của mình, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta luôn trân trọng, biết ơn và thể hiện trọn vẹn lòng biết ơn thông qua công trình nhân văn, quan trọng này. .

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương. Ảnh tư liệu: TTXVN

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Quân đội nhân dân Việt Nam. ĐBQH, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nội dung xoay quanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, cũng như các hoạt động góp phần nâng cao tri thức liệt sĩ. ân thương binh liệt sĩ, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Với vai trò của mình, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. thiếu thông tin (Đề án 150). Bạn có thể đánh giá kết quả đạt được trong công việc này?

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; Đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tích đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiều nội dung. nội dung, thể hiện ở nhiều khía cạnh của tác phẩm.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. thiếu thông tin. Cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính. Vẫn còn thiếu thông tin.

Công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, nhất là cựu chiến binh trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng thường xuyên kiện toàn tổ chức, làm tốt công tác bảo đảm, chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính. Liệt sĩ thiếu thông tin.

Các giải pháp thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực, toàn diện, bài bản, chặt chẽ như:: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân và thân nhân liệt sĩ. đối với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tích hàng ngày. Càng mở rộng, những kết quả ban đầu rất khả quan.

Được biết, Bộ Quốc phòng đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu địa bàn. Nhiệm vụ này đến nay đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

Đến nay, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ này được thể hiện rõ ở 3 nội dung chính:

Thứ nhất, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xác định số lượng liệt sĩ; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương xác minh, chuẩn hóa, bổ sung thông tin còn thiếu trong hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, hơn 900.000 hồ sơ liệt sĩ được cập nhật vào phần mềm; bàn giao cho Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Bộ Thông tin và Truyền thông hơn 800.000 hồ sơ liệt sĩ.

Thứ hai, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã bàn giao cho Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Bộ Thông tin và Truyền thông hơn 1 triệu hồ sơ liệt sĩ và 300.000 hồ sơ mộ liệt sĩ.

Thứ ba, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận bàn giao, chuẩn hóa dữ liệu và rà soát, đến nay đã có hơn 460.000 hồ sơ dữ liệu. đã được hoàn thành. do Bộ Quốc phòng quản lý; chuẩn hóa, liên thông hơn 68.000 hồ sơ dữ liệu về liệt sĩ của hai Bộ, làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng phối hợp với hai Bộ xây dựng thuyết minh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định giao nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ” gắn với cơ sở dữ liệu địa chí. .

Trước những khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Quân ủy Trung ương, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng quyết tâm hoàn thành xuất sắc công việc như thế nào? công việc này, đặc biệt là trong việc ứng dụng các phương tiện, công nghệ mới và phát huy tính chủ động trong việc thu thập và tiếp nhận thông tin?

Quân ủy Trung ương, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; triển khai tích cực, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp truy quét tụ điểm; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; phấn đấu mỗi năm quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành việc tìm kiếm và kết luận địa bàn, khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể; đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo.

Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền sẽ được tích cực đổi mới, song song với việc phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả của các thiết chế báo chí, truyền thông để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân. Các tầng lớp nhân dân, nhất là cựu chiến binh tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, cần phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài; tăng cường tổ chức các diễn đàn, trao đổi, chia sẻ và cung cấp, tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; quản lý, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu: Hồ Cầu / TTXVN

Cùng với đó, để phát huy tối đa hiệu quả các mặt công tác, cần mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập thông tin; Chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, vật chất, kỹ thuật và phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao nhất.

Thưa Thượng tướng, cùng với việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thời gian qua, thông qua việc hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, cụ thể. bị thương, bệnh binh do Bộ Quốc phòng thực hiện?

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo toàn quân tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với người có công; quản lý và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng.

Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã nhận phụng dưỡng 2.897 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện 1.489 Mẹ còn sống); hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa và trao tặng trên 6.000 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền hơn 434 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Binh đoàn còn tặng trên 6.000 sổ tiết kiệm trị giá hơn 18 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công; tuyển dụng, tạo việc làm cho hơn 300 đối tượng là con đẻ của thương binh trên 81% đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng người có công và vợ, con liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. khi thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hỗ trợ tặng xe cứu thương cho các trung tâm thương binh, trang thiết bị y tế, dụng cụ dùng chung, quân phục, áo ấm cho các đồng chí thương, bệnh binh trị giá hơn 100 tỷ đồng …

Đặc biệt, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn triển khai có hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng trong xã hội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, mang ý nghĩa chính trị. mang tính nhân văn và đạo đức sâu sắc.

Xin chân thành cảm ơn Đại tướng!

Leave a Comment