Từ ngày 1/7, ai được tăng lương 6%?

Hưởng thụ
Rate this post

Dự kiến ​​tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022

Căn cứ khoản 4 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Sau hai phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp, 15/17 thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất chủ trương tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay.

Đây là mức tăng cao nhất từ ​​trước đến nay. Trước đó, qua các phiên thương lượng, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đã được điều chỉnh tăng 5,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Sau đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được điều chỉnh tăng thêm 5,5% so với mức lương tối thiểu vùng. lương tối thiểu năm 2019.

Đến năm 2021 và nửa đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương tối thiểu vùng chưa tăng và sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án được đa số thành viên thống nhất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nếu phương án này được Chính phủ phê duyệt, mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong thời gian tới sẽ được xác định theo vùng như sau:

Ai sẽ được tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng?

Khoản 1 và 2 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm tiền lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Ngoài ra, tiền lương theo công việc, chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Theo đó, mức lương tối thiểu trả cho người lao động (không bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng đã công bố.

Như vậy, nếu lương tối thiểu vùng năm 2022 tăng như dự kiến ​​thì từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh tiền lương tương ứng để trả cho người lao động.

Doanh nghiệp chỉ buộc phải tăng lương cho những người lao động đang bị trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Cụ thể, doanh nghiệp phải tăng lương cho người lao động vùng I nếu mức lương thấp hơn 4,68 triệu đồng / tháng, cho người lao động vùng II thấp hơn 4,16 triệu đồng / tháng.

Người lao động trong doanh nghiệp ở khu vực III có mức lương thấp hơn 3,63 triệu đồng / tháng và người lao động ở khu vực IV có mức lương dưới 3,25 triệu đồng / tháng thì doanh nghiệp cũng phải tăng lương cho người lao động. .

Trường hợp lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới thì doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải tăng lương.

Nếu trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đã công bố, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022 / NĐ-CP như sau:

– Từ 01 người đến 10 người vi phạm: Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

– Từ 11 người đến 50 người vi phạm: Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng.

– Từ 51 người lao động trở lên: Phạt tiền từ 50 – 75 triệu đồng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương và một khoản lãi bổ sung cho người lao động.

https://cafef.vn/tu-ngay-1-7-ai-co-the-duoc-tang-luong-toi-thieu-6-20220419094652907.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.