Từ vặn: Họ Hoàng hay họ Huỳnh?

Rate this post

Nếu viết là Hoàng thì dịch sang Hán Việt là Hoàng, nếu viết là Wong thì dịch là Huỳnh “. Nhà nghiên cứu này cho rằng trong tiếng Anh, họ của Hoàng Chi Phong được viết là Wong, nên bản dịch tiếng Việt chính xác sẽ là Huỳnh Chi Phong, vì có người trên mạng đã phiên âm 黃 耀 là Huỳnh Diệu Minh và 黄易 là Huỳnh Dị.

Đồng ý rằng có thể được dịch là lưu huỳnhtuy nhiên phiên là Nhà vua không có gì sai với điều đó, mặc dù phiên âm sang tiếng latin là wong nhưng không huang. Tại sao như vậy?

Họ 黃 là một họ ở Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và Hàn Quốc; ở Việt Nam phiên là Nhà vua cỏ khô HuynhPhiên bản Hàn Quốc là Hwang. Tuy nhiên, trong tiếng Trung, từ này có thể được phiên âm sang tiếng Latinh bởi nhiều từ khác nhau, không chỉ. wong cỏ khô huang. Ví dụ:

Wong là một phiên âm dựa trên tiếng Quảng Đông và tiếng Ngô.

Hoàng là bản dịch theo tiếng phổ thông (giọng Bắc Kinh).

Ng, Ung, Ong, Wee, Oi, Ooi cỏ khô Uy dựa trên ngôn ngữ Minnan.

Oei cỏ khô Oey là phiên bản tiếng Indonesia của Teochew.

Vong là phiên âm dựa trên ngôn ngữ Hakka được sử dụng ở Việt Nam.

\N

Oeng, Eung cỏ khô Ueng (អ៊ឹ ង) là cách sử dụng ở Campuchia.

Aung hoặc Ueng (แซ่ อึ้ง) là phiên bản tiếng Thái.

vv ..

Tương tự, từ này được dịch sang tiếng Việt là Nhà vua cỏ khô lưu huỳnh đều đúng. Phiên họp Nhà vua là cách phiên bản Việt Nam dựa trên phiên bản Trung Quốc. Theo dõi Từ điển Khang HyHoàng (黄) có phiên âm là cung thiết (胡光 切) nên âm chính xác khi dịch sang tiếng Việt là Nhà vua nhưng không lưu huỳnh. Cách dịch tiếng Latinh wonghuang có những lý do sau đây. Người Hồng Kông đọc (sắt hồ quang) là “wu4 gwong1 cit3” sẽ tạo ra từ này wong; và người Bắc Kinh nói tiếng Quan Thoại sẽ phát âm nó là guāng qiē, khi chuyển sang tiếng Latinh nó sẽ là huang.

Tóm lại, làm thế nào để wong Pháo đài huang, huang Pháo đài Nhà vua Nó chỉ là một quy ước trong một cách chuyển ngữ nhất định trong tiếng Việt. Trên thực tế, từ dù được dịch theo cách nào trong tiếng Latinh thì âm Hán Việt chuẩn của nó vẫn là Nhà vua nhưng không lưu huỳnh. Cách phiên âm là do thói quen, sự “cộng hưởng” của kỵ binh từ thời chúa Nguyễn Hoàng, vì tên Chúa là Hoàng nên tất cả các chữ Hoàng trong họ của người Việt thời bấy giờ (từ Huế trở vào). Dù viết bằng chữ Hán khác nhau thì cũng phải đổi thành chữ Huỳnh.

Vì vậy, hiện nay ở Việt Nam có hai họ Hoàng và Huỳnh (chưa kể các biến thể khác là Vọng hoặc Vọng) như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Xuân Hãn hay Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tịnh Của …

Xin lưu ý, làm thế nào để dịch sang wong là theo Việt Bình (Jyutping) và Gia Lữ (Yale roman hóa tiếng Quảng Đông), trong khi huang là theo Hán Việt (pīnyīn). Trên thực tế, làm thế nào để wong cũng được sử dụng cho họ Wang (王, Wang); họ Wang (汪, Wang) và những họ khác như Heng (橫, Heng), Hong / Hong (弘 Hong), Hong / Hong (閎, Hong) và Heng / Hong (宏, Hong) …

Leave a Comment