UBND huyện Tiên Lãng thông báo xác minh chủ sở hữu đang sử dụng, sở hữu các chòi canh tác nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Động.

Rate this post

Ngày 15/9/2022, UBND huyện Tiên Lãng có Thông báo số 240 / TB-UBND về việc kiểm tra, xác minh hoạt động nuôi trồng thủy sản trên vùng biển xã Vinh Quang. Theo đó, từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2022, UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra, xác định vị trí, diện tích, hiện trạng khu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Vinh Quang. .

Qua kiểm tra, các đoàn phát hiện tại khu vực Cồn Đồng hiện có 5 chòi canh tác thủy canh không được người dân trông coi, sử dụng. Cụ thể: chòi số 1 có địa chỉ: 2280325.6866; 603340,3104. Túp lều số 2 có địa chỉ: 2280740.883; 603252,381. Túp lều số 3 có địa chỉ: 2280370,840; 604455,448. Túp lều số 4 có địa chỉ: 2279587,419; 604442.750. Túp lều thứ 5 có địa chỉ: 2279857,572; 604093,048.

Đoàn công tác của UBND huyện Tiên Lãng kiểm tra, xác minh hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Động.

UBND huyện Tiên Lãng thông báo, từ ngày 27/9 đến ngày 30/9/2022, ai là chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp các chòi nêu trên liên hệ với UBND huyện qua Phòng NN & PTNT. thôn, huyện để làm thủ tục kê khai theo quy định. Địa chỉ liên hệ: Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. SĐT: 02253.883.313, thời gian làm việc trong giờ hành chính. Sau thời hạn trên, nếu không có người tự nhận là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người sử dụng số chòi nói trên thì UBND huyện Tiên Lãng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. /.

Tin và Ảnh: Thái Phan