Việc định giá đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 được thực hiện như thế nào?

Rate this post

Quyết định này căn cứ vào Luật Đất đai (ngày 29/11/2013), các nghị định hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng căn cứ theo Quyết định 4545/2014 / QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa (về việc quy định bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh. ); Quyết định số 3527/2017 / QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 (ban hành Bảng giá đất điều chỉnh giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa); Quyết định 3467 / QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa (về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ tại phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn). Thành phố Sơn) và Quyết định số 1093 / QĐ-UBND ngày 03/3/2018 của UBND tỉnh (về việc đính chính nội dung Quyết định 3467 / QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh). ..

Theo Văn bản số 4256 / HĐĐG ngày 12/10/2018 của Hội đồng thẩm định tỉnh Thanh Hóa (thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước). Do điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án giai đoạn I), theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã ký Quyết định số 4172 / QĐ-UBND có nội dung như sau: Vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án thuộc địa giới hành chính phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn (theo tổng mặt bằng chi tiết xây dựng 1/500 quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt). kèm theo Quyết định số 4172 / QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015.). Phía Bắc giáp đường gom Quốc lộ 47; Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 6m và khu đất tái định cư; Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 12m và đất nhà văn hóa, sông Đơ. Tổng diện tích đất phân kỳ I là 138.000 m.2trong đó 40.493m2 đất gồm đất ở liền kề 30,701m2đất biệt thự 9,792m2. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất là 50 năm kể từ ngày 14/9/2017; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

Ngoài ra, nội dung quyết định này còn giao 97,507m2 giao đất cho Công ty HUD4 quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án được duyệt. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Công ty HUD4 đã bàn giao cho UBND TP Sầm Sơn quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Hiện trạng khu đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Giá trị quyền sử dụng đất tại khu vực được giao đợt I trước khi điều chỉnh quy hoạch là 120.989.994.167 đồng, sau khi điều chỉnh quy hoạch là 122.742.541.869 đồng. Số tiền sử dụng đất chênh lệch, chủ đầu tư phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước đối với diện tích đất được giao phân kỳ (làm tròn) là 1.752.548.000 đồng.

Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trong điều kiện phải đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt đối với diện tích 138.000m2.2 Giao đất đợt I, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 40.493m2 đất ở, phần diện tích còn lại sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 870 / QĐ-TTTH về việc thanh tra tổng thể, toàn diện Dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ, thuộc mặt bằng quy hoạch 3168 / QĐ. -UBND ngày 9/9/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình thanh tra đã quyết định truy thu hơn 98.255.709.869 đồng. Đây là số tiền lớn bị thu hồi trong đợt thanh tra mà chủ đầu tư là Công ty HUD4 phải nộp bổ sung theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất được giao đợt 1, giai đoạn 1 của dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ. sông Đò, thành phố Sầm Sơn.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Leave a Comment