Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh

Rate this post

Việc chuyển hướng sang nền kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh tạo cơ hội lớn để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế. sự phát triển của thế giới.

Ngày 24/9/2022, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với các hành động của địa phương và doanh nghiệp ” tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát triển kinh tế xanh giúp đối phó với khủng hoảng

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, bà Nguyễn Lệ Thủy, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho rằng, đây là hội thảo rất thiết thực và quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phục hồi và phát triển. tình hình kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19, đồng thời đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường gia tăng … là những hệ quả từ việc tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác và xuất khẩu tài nguyên thô trong thời gian qua.

Trên thế giới đang diễn ra những thay đổi quan trọng đòi hỏi các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đổi mới mô hình tăng trưởng để vượt qua thách thức, hướng tới mục tiêu phát triển thịnh vượng, bền vững và bao trùm. Trong đó, tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu, khách quan và là sự lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới.

Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Nguyễn Lệ Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo bà Thủy, nền kinh tế xanh mở ra cơ hội tăng trưởng cao dựa trên đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo cơ hội phát triển cho mọi thành phần trong xã hội. Phát triển nền kinh tế xanh sẽ giúp các quốc gia đối phó với các cuộc khủng hoảng hiện tại và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và nhiều yếu tố ngoại cảnh. Thực hiện tăng trưởng xanh sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và người dân trước biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực sớm tiếp cận mô hình tăng trưởng xanh

Bà Thủy cho biết, Việt Nam là một trong những nước trong khu vực sớm tiếp cận mô hình tăng trưởng xanh. Ngay từ năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho biết: “Đây được coi là chìa khóa để đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020”.

Tháng 3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Cùng với đó, Quốc hội đã ban hành mới, bổ sung, sửa đổi một số luật liên quan đến tăng trưởng xanh, như: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống thiên tai; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật Khí tượng Thủy văn và một số văn bản quy phạm pháp luật mới được xây dựng nhằm thúc đẩy việc triển khai các hoạt động liên quan đến tăng trưởng xanh.

Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày Tạp chí Kinh tế và Dự báo phát hành số đầu tiên (10/1967) và khẳng định lại uy tín khoa học của Tạp chí Kinh tế và Dự báo – một tạp chí. được xếp vào danh mục tạp chí khoa học của HĐCDGSNN và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Khẳng định lại tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững quốc gia, trước thềm Hội nghị COP 26, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” tại Quyết định số 1658 / QĐ-TTg. , ngày 1 tháng 10 năm 2021, đề ra mục tiêu thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế. bền vững về kinh tế, môi trường và công bằng xã hội; hướng tới một nền kinh tế xanh, trung hòa với các-bon và góp phần thực hiện mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, có thể thấy, nhận thức của người dân và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất và sinh hoạt. tích cực và có nhiều hành động thiết thực góp phần thực hiện tăng trưởng xanh; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc, hài hòa, thân thiện với thiên nhiên; Cảnh quan, môi trường sống của người dân ngày càng thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhất là các xã nông thôn mới. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Một số mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 đã đạt được kết quả tích cực, như: Các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính được triển khai sâu rộng trong tất cả các ngành. lĩnh vực, phát thải khí nhà kính trong hoạt động năng lượng giảm 12,9% so với kế hoạch phát triển bình thường; tiêu thụ năng lượng tính theo phần trăm GDP giảm bình quân 1,8% / năm; Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng của Việt Nam đạt 5,65%, tương đương với tổng mức tiết kiệm năng lượng gần 11,3 triệu tấn quy dầu (TOE) giai đoạn 2011-2015; tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp có nhận thức về sản xuất sạch hơn tăng từ 28% năm 2010 lên 46,9% năm 2020; tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%; Dư nợ tín dụng xanh tại Việt Nam đã tăng từ hơn 71 nghìn tỷ đồng cuối năm 2015 lên 340 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Xanh hóa sản xuất, bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên, tích cực phòng ngừa và xử lý ô nhiễm được chú trọng, tạo ra làn sóng đầu tư xanh, như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo…

6 thách thức trong việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng xanh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuyển đổi kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam cũng gặp một số khó khăn, thách thức.

“Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến tăng trưởng xanh. Hầu hết người dân và doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về tính cấp thiết của tăng trưởng xanh. Đây là điểm yếu của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa ”, Tổng Biên tập Nguyễn Lệ Thủy nhận định.

Thứ haiTheo bà Thủy, chính nguồn lực thực hiện tăng trưởng xanh còn hạn chế, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công để thực hiện vai trò “vốn mồi”, là đòn bẩy để huy động vốn đầu tư tư nhân. Hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế ngày càng ít.

Thứ baViệc giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh chưa được quan tâm đúng mức.

Thứ Tưhệ thống pháp luật đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện nên chưa đồng bộ, chưa thực sự phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hướng tới tăng trưởng xanh.

thứ năm, Năng lực phát triển công nghệ của Việt Nam còn thấp, công nghệ sản xuất cũ, năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh chưa cao; công nghệ sản xuất năng lượng tái tạo chưa phát triển; trình độ khoa học – công nghệ, hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn thấp.

Thứ sáu, tài nguyên thiên nhiên đang bị suy thoái nghiêm trọng do phương thức tăng trưởng còn nặng về bề rộng, sử dụng năng lượng hóa thạch và nguyên liệu đầu vào, trình độ sử dụng công nghệ mới để giảm tiêu hao nguyên liệu còn thấp. Quản lý tài nguyên hạn chế …

Thảo luận về cách thức triển khai mô hình tăng trưởng xanh của Việt Nam trong giai đoạn tới

Bà Thủy khẳng định, việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh là sự lựa chọn tất yếu để thực hiện định hướng phát triển mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa lần thứ 13. của Việt Nam. Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời tạo cơ hội lớn để Việt Nam trở thành nước tiên phong. trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới.

“Đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam phải hướng tới trong giai đoạn phát triển tiếp theo để vượt qua thách thức phục hồi trong và sau dịch Covid-19, tiếp tục đà đổi mới, thúc đẩy mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và số lượng. chất lượng và hiệu quả ”, bà Thủy nhấn mạnh.

Tại hội thảo, bà Thủy đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, địa phương chia sẻ, thảo luận về cách thức triển khai mô hình tăng trưởng xanh của Việt Nam trong giai đoạn tới, đề xuất các giải pháp nâng cao tăng trưởng xanh trong thời gian tới. các biện pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam; cụ thể về nội dung của 6 nhóm vấn đề:

(1) Hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

(2) Xác định vai trò của kinh tế số, chuyển đổi số trong thực hiện tăng trưởng xanh và các giải pháp cho Việt Nam.

(3) Vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong xu thế tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

(4) Hiệu quả xã hội từ xanh hóa nền kinh tế, từ phát triển nguồn năng lượng xanh, phát triển kinh tế biển xanh, phát triển kinh tế chu chuyển, tiết kiệm tài nguyên dựa trên khoa học và công nghệ,

(5) Xây dựng nền nông nghiệp xanh, hướng tới phát triển bền vững.

(6) Các hành động của địa phương trong việc thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường.

Bà Thủy khẳng định, những kết quả thảo luận tại hội thảo hôm nay sẽ cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị và những gợi ý thực tiễn có giá trị để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025./.

Leave a Comment