Việt Nam: Ngày 30 tháng 4 lịch sử, con người Bắc Nam xưa và tương lai

Rate this post

  • Nguyễn Hữu Liêm
  • Đăng từ San Jose, Hoa Kỳ

Dinh Độc Lập trong ảnh chụp ngày 3/5/1975

nguồn hình ảnh, những hình ảnh đẹp

Chụp ảnh,

Dinh Độc Lập trong ảnh chụp ngày 3/5/1975

Cách đây đúng 47 năm (2022-1975), tuần này, Quân đội nhân dân miền Bắc đã mở cuộc tiến công vào Sài Gòn, kết thúc cuộc chiến tranh Nam Bắc kéo dài hơn 10 năm. Đất nước thống nhất, nhân dân hai miền thở phào vui mừng khi máu xương nay đã không còn.

Vận mạng llịch sử

Hãy cùng nhìn lại 10 năm Quốc – Cộng để phản ánh ít nhiều về bản sắc nhân văn của hai bên. Dường như ai cũng thấy rằng, phía Nam, phía Quốc gia, luôn phải thua.

Khi so sánh bản sắc và tình người của hai miền Nam Bắc, giữa Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) và Quân đội Nhân dân (QĐNDVN), mặc dù cả hai bên trong cuộc chiến đều là quân nhân Việt Nam. Việt Nam nhưng được phía PLA trang bị rất nhiều ưu điểm, từ tinh thần chiến đấu đến vũ khí, chiến thuật, năng lực lãnh đạo, chính trị và thời thế. Số phận của Việt Nam Cộng hòa dường như đã được an bài – không phải như một mục tiêu chính sách – mà là một định mệnh lịch sử.

Leave a Comment