Vietnam Airlines sẽ bán máy bay, thoái vốn để xử lý lỗ, âm vốn chủ sở hữu

Hưởng thụ
Rate this post

Vietnam Airlines sẽ bán bớt máy bay, thoái vốn xử lý lỗ – Ảnh: TUẤN PHONG

Vietnam Airlines cho biết như vậy trong giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu của công ty này (mã HVN) bị kiểm soát.

Theo Vietnam Airlines, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng không, trong đó hoạt động vận tải hành khách quốc tế thông thường dừng từ tháng 3/2020 đến 15/3/2022.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết quả kinh doanh hợp nhất của Vietnam Airlines trong các năm 2020, 2021 và quý I / 2022 đều bị lỗ và vốn chủ sở hữu hợp nhất bị âm tính đến ngày 31-3-2022. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu HVN bị kiểm soát theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Tình huống trên xảy ra do những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

Theo Vietnam Airlines, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch, doanh nghiệp này đã chủ động xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm giảm thiểu thiệt hại, nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn. dòng tiền cho các doanh nghiệp trong đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Đối với năm 2022, các giải pháp trong đề án hướng tới mục tiêu không tiếp tục lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất vào cuối năm 2022. Sau đó, giai đoạn 2023 – 2025, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tiếp theo. các giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh, bổ sung vốn chủ sở hữu để từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi và phát triển.

Hiện Vietnam Airlines đã hoàn thành đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 và đã gửi báo cáo lấy ý kiến ​​cổ đông nhà nước và cấp có thẩm quyền trước khi hoàn thiện để báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, Vietnam Airlines xây dựng trong đề án 3 nhóm giải pháp lớn để bổ sung lợi nhuận và vốn chủ sở hữu:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nhanh chóng phục hồi và nâng cao kết quả kinh doanh, giảm thiểu lỗ trong kinh doanh vận tải trong giai đoạn thị trường chưa phục hồi hoàn toàn (2022 – 2023) và có lãi trong các năm tiếp theo;

Cơ cấu lại tài sản và danh mục tài chính để tăng thu nhập và dòng tiền. Theo đó, Vietnam Airlines thực hiện bán hoặc bán, cho thuê lại tàu bay cũ; thoái vốn, chuyển nhượng vốn đối với một số danh mục đầu tư tài chính. Giải pháp này sẽ được thực hiện chủ yếu từ năm 2022 – 2024;

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, dự kiến ​​thực hiện vào năm 2023 – 2024.

Theo đề án, đến năm 2022 Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ 3 giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất, gồm: nâng cao kết quả kinh doanh vận tải hàng không; cơ cấu tài sản (bán, bán và cho thuê lại máy bay); thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 do Vietnam Airlines công bố, khoản lỗ sau thuế của công ty là 13.279 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 13.338 tỷ đồng được công bố trên báo cáo tự lập.

Lỗ lũy kế đến 31/12/2021 của Vietnam Airlines giảm từ 21.979 tỷ đồng xuống còn 21.961 tỷ đồng, thấp hơn vốn điều lệ (22.144 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu trên báo cáo kiểm toán năm 2021 là dương 524 tỷ đồng, cao hơn 507 tỷ đồng trên báo cáo tự lập.

Với kết quả kinh doanh quý I / 2022, báo cáo tài chính hợp nhất của Vietnam Airlines cho biết, quý I năm nay, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần 11.620 tỷ đồng (tăng 55% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu nên công ty lỗ gộp 1.594 tỷ đồng, lỗ lũy kế tăng lên 24.575 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.