Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D

Rate this post

Dự án phát triển mỏ Zawtika (giai đoạn 1D) do Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Thái Lan – PTTEP International Limited làm chủ đầu tư; công ty PT. Gunanusa Utama Fabricators (Indonesia) làm tổng thầu EPCI; Xí nghiệp xây lắp là nhà thầu phụ.

ZWP12 chân đế có trọng lượng 4.818 tấn ở mực nước sâu 135 m, được hạ thủy lên sà lan Holmen Pacific – bằng phương pháp kéo trượt (strand jack). Đây là chân đế đầu tiên trong chuỗi dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D hoàn thành công việc chế tạo và hạ thủy mà Xí nghiệp Xây dựng lắp ráp thực hiện, sau đó bàn giao cho nhà thầu T&I (Guangzhou Salvage) vận chuyển và lắp ráp set on the sea.

Mặc dù dự án diễn ra trong tiền cảnh giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 đại dịch, chuỗi cung ứng bị đứt, thiếu văn bản, nhân lực, … but Ban lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Xí nghiệp Xây dựng và các thành viên trong đội dự án Zawtika 1D vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu cuối cùng là hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt, bằng các biện pháp sản xuất “3 tại chỗ ”, duy trì tăng ca, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch bệnh.

Trong giai đoạn chuẩn bị hạ thủy, hiện đại siêu bão Noru tiếp tục là một công thức lớn đối với đội thi công dự án, có nguy cơ ảnh hưởng đến chuẩn công việc và kế hoạch ra đề. Tuy nhiên, với tính toán cẩn thận và chỉ giám sát sao của cấp lãnh đạo, đội thi công dự án Xí nghiệp xây dựng và nhà thầu phụ Sarens, chân đế ZWP12 đã hạ thủy xuống sà lan vận chuyển toàn bộ và thành công.

Trước đó, ngày 26/9/2022, Xí nghiệp Xây dựng tổ chức lễ hạ thủy với sự tham gia của đại diện là lãnh đạo cấp cao của Công ty Dầu khí quốc gia Myanmar (MOGE), Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP), Tổng thầu PT Gunanusa và Vietsovpetro.

Một số hình ảnh quá trình hạ thủy chân đế ZWP12:

Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D
Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D
Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D
Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D
Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D
Xí nghiệp Xây lắp hạ thủy thành công chân đế ZWP12, dự án phát triển mỏ Zawtika giai đoạn 1D

PV

Leave a Comment