Bà Vương Toàn Thu Thủy là Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

Rate this post

Ngày 10/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ 14 đã bầu Ban Chấp hành.

Bà Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa 14. Ngay sau đó, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 đã họp phiên thứ nhất bầu bà Vương Toàn Thu Thủy làm Bí thư Thành ủy khóa 13. , là Bí thư Thành đoàn khóa 14 (nhiệm kỳ 2022-2007) đạt tỷ lệ 100%.

Anh Lê Khắc Nguyên Anh, chị Nguyễn Thị Thủy và anh Nguyễn Văn Hiếu được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng khóa 14.

\N

Bà Vương Toàn Thu Thủy (36 tuổi) có trình độ kỹ sư kinh tế biển, thạc sĩ kinh tế quốc dân, tiến sĩ tổ chức và quản lý vận tải. Bà Thủy từng là giảng viên, Bí thư Đoàn trường Đại học Hải Phòng. Năm 2017, chị được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng rồi Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Hải Phòng khóa 13. Ngày 24/5, chị Thủy được Trung ương Đoàn công nhận là Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, nhiệm kỳ. 13. giai đoạn 2017-2022.

Thay mặt Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng khóa 14, chị Vương Toàn Thu Thủy hứa sẽ đoàn kết, phát huy sức trẻ, trí tuệ tập thể đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hải Phòng, đưa công công cộng. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Leave a Comment