Bến Tre phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý khai thác thủy sản | Xã hội

Rate this post

UBND tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Ngày 20/8, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trên vùng biển tỉnh Bến Tre và vùng biển khơi Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh chống khai thác bất hợp pháp (IUU), góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Bến Tre vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản. tài sản bất hợp pháp để sớm khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu …

PHAN HUY

Leave a Comment