Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi “làm luật” trong thủ tục thông quan

Rate this post

chan-chinh-xu-ly-nghiem-nhung-hanh-vi-lam-luat-trong-thu-tuc-thong-quan-xuat-nhap-khau.jpg
Xe container chở hàng tập kết tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh chờ làm thủ tục xuất khẩu qua biên giới.

Công văn được ký ngày 29/9 gửi các Bộ trưởng: Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung công văn như sau:

Thời gian gần đây, tình trạng một số công ty môi giới trung gian làm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, chủ hàng để nhanh chóng thông quan hàng hóa XNK diễn ra ở hầu hết các địa phương có cửa khẩu. biên giới đất liền. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới nên các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu chờ làm thủ tục thông quan bị ùn ứ với số lượng rất lớn (trọng điểm là cửa khẩu Tân Thanh, Tỉnh Lạng Sơn và một số cửa khẩu biên giới đường bộ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, số lượng phương tiện ùn tắc lên đến 5.000 xe container mỗi ngày), gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Lợi dụng khó khăn trên, nhiều đối tượng đã móc nối, cấu kết, hình thành đường dây làm thủ tục hành chính thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Công an, Quốc phòng. Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi tình hình, kịp thời có biện pháp điều tiết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. tại các cửa khẩu, không để xảy ra ùn tắc, “làm luật” cho doanh nghiệp và chủ phương tiện. hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, cụ thể:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 92 / KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Chính phủ. Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và nội địa, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu. và tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

2. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan; thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan trong quá trình giám sát, kiểm soát phương tiện vận tải, phân loại, phân luồng, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động nghiệp vụ hải quan. quản lý hải quan; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp công chức hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng liên quan (Công an, Bộ đội Biên phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, …) rà soát, kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, trao đổi, thống nhất với cơ quan hải quan Trung Quốc để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. giữa hai bên khuyến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Trung Quốc thống nhất quy định thêm các cặp cửa khẩu, lối mở tại một số địa điểm phù hợp để tăng cường năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu. nhập khẩu, đặc biệt là đối với một số nông sản theo mùa vụ.

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng chủ động nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự tại các cửa khẩu biên giới đất liền; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng (Công an, Giao thông vận tải, Hải quan …) kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng ùn tắc phương tiện xuất, nhập hàng hóa tại kho, bến. , các tụ điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới để móc nối, cấu kết, thực hiện hành vi “làm luật”. , thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ trái quy định của pháp luật.

4. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân “làm luật”, tung tin. thuế hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ trái quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng (Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hải quan, Bộ đội Biên phòng …) rà soát các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập, kiến ​​nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

5. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải phối hợp chỉ đạo, điều hành, cân đối cung cầu đối với sản phẩm xuất khẩu trong nước và nhập khẩu nước ngoài. năng lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đường bộ của lực lượng Hải quan Việt Nam và Hải quan nước tiếp giáp; phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng (Công an, Biên phòng, Hải quan) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp điều tiết, khắc phục ùn tắc giao thông. vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các bến bãi, địa điểm tập kết trong và ngoài khu vực cửa khẩu đường bộ; rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách xuất, nhập khẩu hàng hóa, đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tiễn tại các cửa khẩu biên giới đường bộ.

6. Bộ Ngoại giao trao đổi với cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới đường bộ chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chủ động nắm, dự báo tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi “làm luật”, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ trái quy định của pháp luật. , niêm yết, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương, các lực lượng chức năng làm việc tại khu vực cửa khẩu; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa, quản lý phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu, vận động người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, phản ánh tố cáo các đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, “làm luật” trong khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu. nhập khẩu, nhập khẩu.

8. Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này, tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc. những vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực để thông quan hàng hóa XNK tại các cửa khẩu đường bộ trái quy định của pháp luật; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ biểu dương kịp thời. tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích; Kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ, tiếp tay, bao che, bảo kê, tham gia hoạt động “lách luật”, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng địa điểm. cửa khẩu biên giới đường bộ trái với quy định của pháp luật.

Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Công văn này ; kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính – Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. /.

Leave a Comment