Chủ trương xã hội hóa được kỳ vọng sẽ giải quyết được các vấn đề của ngành y tế

Rate this post

Cảnh họp. Ảnh: TTXVN

Sáng 21/9, tiếp tục chương trình phiên họp pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đây là dự thảo luật được nhiều người quan tâm vì liên quan đến các nhóm chính sách lớn và phức tạp, liên quan đến sức khỏe của người dân và cộng đồng.

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Nội dung dự án Luật được xây dựng theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm” thông qua đồng thời đưa ra các giải pháp: nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; đổi mới một số quy định liên quan đến điều kiện bảo đảm thực hiện.

Trong báo cáo thẩm tra nội dung của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thụy Anh cho biết, Thường trực Ủy ban Xã hội thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật. một số ý kiến ​​về dự thảo Luật.

Tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được sắp xếp lại cho rõ ràng, hợp lý, điều chỉnh vị trí các chương, bổ sung điều chỉnh tên một số chương và tách thêm nhiều mục.

Dự thảo Luật sửa đổi gồm 12 chương, 119 điều, tăng 13 điều so với dự thảo trình Quốc hội kỳ họp thứ ba, bỏ 1 điều, bổ sung 14 điều.

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một chương về tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh và thêm một chương về hội nghề nghiệp.

Tiếp thu ý kiến ​​đóng góp của các đại biểu, Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa, bổ sung các nội dung này cho phù hợp.

Về chính sách khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được rà soát, bổ sung chính sách ưu tiên trong khám bệnh, chữa bệnh cho một số đối tượng, chính sách. sách phát triển hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, đầu tư cho y tế cơ sở.

Có ý kiến ​​đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung việc ưu tiên khám chữa bệnh cho người lao động, tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. thuộc kinh tế.

Có ý kiến ​​đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật chưa quy định chính sách đặc thù đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi.

Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội sẽ tiếp thu và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Luật một cách phù hợp, thích ứng với quá trình già hóa dân số ở Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thụy Anh tặng báo. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh cũng phân tích cụ thể về những vấn đề lớn còn ý kiến ​​khác nhau liên quan đến quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; về xã hội hóa và thu hút các nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; về hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định giá khám bệnh, chữa bệnh được xác định trên cơ sở hạch toán đầy đủ các yếu tố chi phí. như Điều 106 của dự thảo Luật.

Về các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, một số ý kiến ​​cho rằng cần quy định rõ nội dung của 4 yếu tố hình thành giá, số khác cho rằng 4 yếu tố hình thành giá nêu trong dự thảo là chưa đủ và cần nghiên cứu các yếu tố khác như lợi nhuận, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật và giá trị vô hình của thương hiệu.

Về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở tư nhân, có ý kiến ​​cho rằng quy định như dự thảo Luật là phù hợp, tuy nhiên, ý kiến ​​khác cho rằng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tự quyết định. giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo phương pháp giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. các yếu tố hình thành giá cả theo quy định của pháp luật về giá.

Về nội dung này, Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi quy định cho phù hợp.

Nhấn mạnh, đến nay một số nội dung lớn của dự thảo Luật vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của các cơ quan, các chính sách mới do Ban soạn thảo đưa ra chưa có đánh giá tác động. Nội dung dự thảo cần có sự liên thông, liên thông, đồng bộ với các Luật khác, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thụy Anh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Xã hội kiến ​​nghị với Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. xem xét xem xét dự án Luật này theo quy trình 3 kỳ họp.

Giải quyết các vấn đề y tế

Về xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội trong hoạt động khám chữa bệnh, lấy ý kiến ​​đại biểu Quốc hội, Chính phủ dự kiến ​​điều chỉnh theo hướng Nhà nước có quy định để đa dạng hóa các loại dịch bệnh. dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích, vận động và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội, tham gia đầu tư xây dựng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Báo cáo thêm tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, nội dung xã hội hóa và tài trợ y tế nếu được đưa vào luật sẽ giải quyết được những vấn đề thực tiễn mà ngành y tế đang gặp phải. đang gặp phải.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế cũng cần thiết vì nguồn lực của Nhà nước dành cho y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Và dù thực hiện tự chủ, xã hội hóa nhưng vai trò của Nhà nước trong đầu tư cho y tế vẫn được chú trọng.

Cũng như vấn đề tự chủ bệnh viện, đây là chủ trương đúng đắn và được thực hiện trong thời gian qua, vừa góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực khám chữa bệnh, vừa nâng cao năng lực đổi mới của người bệnh. học viện.

Cho ý kiến ​​về dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá, dự án luật đang được điều chỉnh lại, tuy nhiên, đây là luật rất khó, nhiều nội dung cần đánh giá kỹ. hai.

Dự án Luật cũng là mong muốn của bệnh nhân và người dân, mong được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc sớm ban hành luật này là yêu cầu cấp thiết, là mong mỏi hàng ngày, hàng giờ của ngành y tế cũng như người dân, tạo hành lang pháp lý mới để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, công bằng. và bình đẳng, cũng như ngành y tế hoạt động trơn tru hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung lớn trong dự thảo chưa nhận được sự đồng thuận của các cơ quan, có những đề xuất mới chưa được đánh giá tác động và một số vấn đề chưa thống nhất, liên thông trong hệ thống pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định lưu ý và yêu cầu cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra huy động các chuyên gia rà soát, làm việc khẩn trương đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội xem xét.

Theo TTXVN

Leave a Comment