Đề xuất tăng vốn đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn “không ổn”

Rate this post

Dự án Thủy điện Long Sơn được yêu cầu xác định lại phương án tài chính

Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án. Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định lại phương án tài chính phù hợp.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến ​​về hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn. Theo đó, ngày 30/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn. Theo đó, tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Thủy điện Long Sơn là 325.315.740.000 đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 97.954.720.000 đồng, còn lại là vốn huy động.

Ngày 22/8/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Long Sơn đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Long Sơn là 410.169.890.000 đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 123.050.969.000 đồng, còn lại là vốn huy động.

Theo Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Thủy điện Long Sơn được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300832408, đăng ký lần đầu ngày 19/2/2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 15/8. , Năm 2022 với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/8/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Long Sơn có vốn chủ sở hữu là 124.946.663.798 đồng. Do đó, việc nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện Dự án Thủy điện Long Sơn lên 123.050.969.000 đồng là hợp lý.

Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum (Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum) mới đồng ý cấp tín dụng tối đa 70% tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện. Điện Long Sơn cho Công ty Cổ phần Thủy điện Long Sơn.

Tuy nhiên, phía Agribank chi nhánh Kon Tum vẫn chưa có ý kiến ​​cụ thể về thời gian vay và lãi suất. Do đó, Sở Tài chính đề nghị nhà đầu tư bổ sung nội dung trên để xác định hiệu quả tài chính của dự án.

Mặt khác, Sở Tài chính cho rằng việc xác định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư được phân tích trên cơ sở nguồn vốn đầu tư, phương thức huy động vốn và lãi suất huy động vốn, doanh thu và chi phí. phí. Do đó, việc nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án. Do đó, nhà đầu tư cần xác định lại phương án tài chính của dự án cho phù hợp.

Leave a Comment