Doanh nghiệp đề xuất dự án thủy điện trên diện tích 98 ha rừng tự nhiên

Rate this post

Lâm Đồng: Doanh nghiệp đề xuất dự án thủy điện trên diện tích 98 ha rừng tự nhiên

Công ty Hưng Hải đề xuất Dự án Thủy điện Đạ Tẻh 2, nhưng khu vực nghiên cứu có 98,06 ha rừng tự nhiên.

Sở NN & PTNT Lâm Đồng vừa cung cấp số liệu Dự án thủy điện tích trữ Đạ Tẻh 2 để Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải đề xuất.

Theo đó, khu vực nghiên cứu Dự án Thủy điện Lưu trữ Đạ Tẻh 2 có tổng diện tích 131,93 ha; địa giới hành chính 2 xã Mỹ Đức và Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh.

Về đối tượng rừng, Sở NN & PTNT cho biết, diện tích đề xuất Dự án Thủy điện Đạ Tẻh 2 gồm 41,75 ha là diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch để trồng rừng sản xuất. ; 90,18 ha là diện tích đất quy hoạch rừng thuộc đối tượng rừng phòng hộ xung yếu.

Đáng chú ý, Sở NN & PTNT thông tin, theo kết quả công bố hiện trạng tài nguyên rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2021 (tại Quyết định số 978 ngày 2/6/2022), hiện trạng rừng Tài nguyên có tới 98,06 ha là rừng tự nhiên (HG1: G-TN rừng hỗn giao tự nhiên núi đất chiếm 82,77 ha).

“Tại khu vực đề xuất dự án Thủy điện Đạ Tẻh 2 của Công ty CP Tập đoàn Hưng Hải chủ yếu là đất rừng tự nhiên”, Sở NN & PTNT khẳng định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, Dự án thủy điện tích nước Đạ Tẻh 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải là dự án tạo nguồn điện thuộc tiêu chí dự án cấp bách cần thay đổi. mục đích của nó. sử dụng rừng tự nhiên vào mục đích khác theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 41a Nghị định số 83 ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

“Tuy nhiên, do dự án ảnh hưởng đến 98,06 ha rừng tự nhiên; Sở NN & PTNT đề nghị Công ty CP Tập đoàn Hưng Hải điều chỉnh ranh giới dự án để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến rừng tự nhiên ”, Sở NN & PTNT tỉnh Lâm Đồng đề nghị.

Leave a Comment