Đổi mới để nâng cao hiệu quả

Rate this post

Buổi tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì. Ảnh: Lâm Nguyễn

Nhiều hình thức tuyên truyền

Giai đoạn 2017 – 2021, Ban Dân tộc Hà Nội đã tham mưu thành phố ban hành Quyết định số 8137 / QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. và miền núi ”; Kế hoạch số 20 / KH-UBND về thực hiện Đề án“ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2025 ”.

Trong 4 năm (2018 – 2021), Ban Dân tộc Hà Nội đã phối hợp với UBND 5 huyện có xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức hơn 80 lớp tập huấn về công tác dân tộc và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. cho hàng vạn đại biểu. Đối tượng là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ chủ chốt của thôn, xã, người có uy tín tiêu biểu ở thôn, cụm dân cư.

Từ đầu năm 2022 đến nay, 6 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được Ban Dân tộc Hà Nội phối hợp tổ chức tại 14 xã vùng dân tộc và miền núi của Thủ đô. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lựa chọn trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, tập trung vào những vấn đề đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm.

“Để người dân dễ hiểu, dễ áp ​​dụng và làm theo, chỉ tính riêng năm 2021, đơn vị đã biên soạn và phát hành hơn 177.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, phát miễn phí cho các hộ dân trên địa bàn 14 xã. vùng dân tộc thiểu số và miền núi… ”- Trưởng Ban Tuyên giáo Vùng (Ban Dân tộc Hà Nội) Nguyễn Trung Cương cho biết.

Ngoài ra, Ban Dân tộc Hà Nội còn phối hợp thông tin, tuyên truyền, cấp phát báo miễn phí cho trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín. Bố trí báo, tạp chí tại nhà văn hóa thôn, bản, điểm bưu điện các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin.

Nâng cao hiệu quả thông tin

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc và miền núi Thủ đô. được nâng cao. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, hạn chế vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phúc Hải, việc bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội đã và đang gây ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của người dân. Ngoài ra, có sự khác biệt nhất định về trình độ dân tộc. Vì vậy, việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi là đặc biệt quan trọng.

Trong thời gian tới, Ban Dân tộc Hà Nội tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố để thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, nghiên cứu thực hiện. Mở rộng đối tượng tuyên truyền trực tiếp. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có phẩm chất, kỹ năng tuyên truyền tốt, am hiểu pháp luật, hiểu biết xã hội và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Ủy ban Dân tộc cũng sẽ xác định nội dung, lựa chọn hình thức phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó chú trọng thông tin qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các câu lạc bộ dân ca, dân vũ; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu kiến ​​thức pháp luật. Đồng thời, biên soạn và xuất bản các cuốn sổ tay hỏi đáp, hoặc tài liệu giới thiệu với nội dung dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với cách tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số.

Leave a Comment