Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Rate this post

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nội dung được đơn giản hóa theo Quyết định số 721 / QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ngày 16/6 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hai quy định về quản lý đất đai liên quan đến hoạt động kinh doanh trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung nổi bật của Quyết định tập trung vào việc đơn giản hóa hai thủ tục, gồm: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hình thành văn bản chuyển nhượng vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất. sử dụng đất đai.

Theo đó, đối với thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, bổ sung hình thức này thực hiện thủ tục này bằng phương thức điện tử tùy theo điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quản lý trên địa bàn. .

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh 1.

Các quy định về quản lý đất đai sẽ được đơn giản hóa. Ảnh internet

Ngoài ra, phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, bộ phận một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. cho phép cá nhân, tổ chức nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trực tuyến trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định cũng chỉ rõ nguyên nhân là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

Có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu dựa trên các hệ thống thông tin làm sẵn như: Hệ thống thanh toán trực tuyến Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cơ sở dữ liệu thuế; Hệ thống một cửa điện tử của 63 tỉnh, thành phố đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia .. Đồng thời, việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến đã được triển khai thành công trên thực tế. Trình bày các thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân về thuế, lệ phí trước bạ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất, trong thành phần hồ sơ là mẫu văn bản chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Lý do là để đảm bảo rõ ràng, minh bạch, áp dụng thống nhất, tránh tình trạng tùy tiện của các cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Với quy trình này, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Cơ chế một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian. thanh toán cho phép cá nhân, tổ chức nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trực tuyến trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lộ trình đơn giản hóa hai thủ tục trên là từ năm 2022-2025.

Leave a Comment