Du lịch nông thôn hứa hẹn nhiều khởi sắc

Rate this post

Một số sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, xếp loại năm 2021

Thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn

Phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM trên cả nước. cơ sở để chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn. Qua đó, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các mục tiêu phát triển nông thôn mới. Vai trò của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện chương trình được phát huy tối đa. Sự tham gia tích cực, chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả cũng được phát huy theo hướng tích cực. mạnh.

Từ đó, tạo cơ sở và tính năng động để du lịch nông thôn phát triển bền vững, bao trùm, đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy giá trị du lịch. các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, hoạt động nông nghiệp, môi trường sinh thái đặc trưng của vùng, gắn với chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo.

Cảnh làng quê Hải Phòng ngày càng đẹp.

Sau hơn 4 năm triển khai (2018-2022) Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, nhiều địa phương trên cả nước đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch. Lịch cộng đồng và các điểm tham quan. Trong đó, có nhiều vùng, nhất là miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long đã phát huy tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, làng nghề truyền thống để hình thành các điểm du lịch nông thôn độc đáo.

Đây là những điểm sáng để cả nước học hỏi, nhân rộng, đánh thức tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Từ đó, mở ra hướng đi mới cho du lịch nông thôn “cất cánh”.

Cảnh làng quê Hải Phòng ngày càng đẹp.

Chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn

Quyết định 922 / QĐ-TTg đã xác định rõ một số chỉ tiêu cụ thể của Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nhà ở mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cả nước phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển, chuẩn hóa các điểm, sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề, môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn dịch vụ du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa, kết nối trên các trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn áp dụng giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Cảnh làng quê Hải Phòng ngày càng đẹp.

Mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết nông nghiệp, du lịch nông thôn cụ thể. Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó có ít nhất 50% lao động nữ; Mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thông thạo ngoại ngữ. Cùng với đó, Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về các điểm du lịch nông thôn trên toàn quốc.

Các sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại

Đồng bộ hóa các giải pháp

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình gồm: vốn ngân sách trung ương bố trí trong kế hoạch ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nhà ở mới giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách địa phương và vốn. xã hội hóa (doanh nghiệp, hợp tác xã, các hình thức kinh tế khác, cộng đồng dân cư …), vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Các sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại

Trên cơ sở các nhóm giải pháp, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 922 / QĐ-TTg, Bộ NN & PTNT đã xác định rõ 5 nhóm nội dung cơ bản của chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM cần tập trung thực hiện. Thực hiện có hiệu quả. Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung cao cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, kiến ​​thức và hành động cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; người dân, cộng đồng và du khách về phát triển du lịch nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến ​​thức thị trường, kỹ năng hoạt động du lịch, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông thôn.

Các sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại

Việc xây dựng các điểm, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tua, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, sử dụng nguyên liệu và lao động ở nông thôn. nơi toàn ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả. Trong đó ưu tiên huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Cùng với đó, toàn ngành sẽ tổ chức các sự kiện, lễ hội, diễn đàn giới thiệu, kết nối cung cầu du lịch nông nghiệp, nông thôn; lồng ghép giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam, chương trình kết nối nông sản, chương trình OCOP. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn …

Vườn hoa cúc dược liệu của HTX Nông nghiệp Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) mỗi khi nở rộ thu hút rất đông khách đến tham quan, chụp ảnh.


Vườn hoa cúc dược liệu của HTX Nông nghiệp Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) đã trở thành “điểm hẹn” của nhiều du khách gần xa.

Hải Phòng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch nông thôn

Hải Phòng, trên cơ sở các giải pháp, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 922 / QĐ-TTg, thực hiện Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn tại việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ủy quyền cho Sở Du lịch thành phố đăng ký với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về nội dung thực hiện chương trình.

Theo đó, Hải Phòng sẽ xây dựng và triển khai có hiệu quả “Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng quê hương mới giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Vườn hoa cúc dược liệu của HTX Nông nghiệp Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) đang mùa thu hoạch đẹp nên thơ


Được biết, sau khi đề án này được phê duyệt, Sở Du lịch TP sẽ tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó, thành phố sẽ lồng ghép, tích hợp đề án với việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 6, Điều 2, Quyết định 922 / QĐ-TTg để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Trước mắt, song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hải Phòng tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về du lịch. vùng nông thôn. Đồng thời, tăng cường quảng bá, kết nối các sản phẩm đã được công nhận OCOP phù hợp với các điểm du lịch để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách gần xa.

Công tác rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hiện hành trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ du lịch, xúc tiến thương mại hỗ trợ triển khai chương trình cũng được thành phố tích cực đẩy mạnh.

Qua đó, hứa hẹn mang đến “cơ hội” lớn để du lịch thành phố cất cánh trong thời gian tới…

KC

Leave a Comment