Fan kiếm hiệp liệu sở hữu biết những mỹ nhân Hoa ngữ này là người nào?

5/5 - (1 vote)

một. phụ nữ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, tính tình hào sảng, phóng khoáng, thông minh. Sau này là Chưởng môn nhân sáng lập phái Nga Mi.

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai?

hai. Là sư phụ dạy võ công mang lại Dương Quá, nhưng về sau trở thành thê tử. 

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 1

3. phụ nữ to của Hoàng Dung và Quách Tĩnh, tính tình ích kỷ, ương ngạnh, hành sự tục tĩu, hống hách. 

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 2

4. Là phụ nữ của Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc. ban sơ nàng yêu Lệnh Hồ Xung nhưng sau lại phải lòng Lâm Bình Chi. 

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 3

5. Là người yêu của Tiêu Phong, sở hữu tài cải trang rất khéo. 

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 4

6. Cô là môn sinh của Đinh Xuân Thu phái Tinh Tú, phiên bản tính tàn bạo, ranh mãnh, xảo quyệt, thích tra tấn và làm nhục bất kì người nào xúc phạm mình.

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 5

7. Được trời phú mang lại một trí tuệ mẫn tiệp hơn người, cô thuộc làu hầu như mọi kinh sách võ thuật trong thiên hạ (ngoại trừ Lục mạch thần kiếm), trở thành “tự vị võ học sống”.

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 6

8. Người yêu một thời của Trương Vô Kỵ, sau trở thành chưởng trường phái Nga Mi. 

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 7

9. phụ nữ của Kim Hoa Bà Bà, rất yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nữ của Tổng đà Minh giáo tía Tư. 

Fan kiếm hiệp liệu có biết các mỹ nhân Hoa ngữ này là ai? - 8

Mộc Trà