Hải Dương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế huyện

Rate this post

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc.

Kỳ họp nhằm xem xét, thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống y tế huyện; nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa ngành thuế; thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình.

Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua nghị quyết “Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 12 trung tâm y tế tuyến huyện và tỉnh Hải Dương”. Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang bị mới, khắc phục tình trạng xuống cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế tuyến huyện nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, với tổng vốn đầu tư 235 tỷ đồng. , được triển khai trong giai đoạn 2022 – 2023.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương đã nhất trí thông qua chủ trương đầu tư “Dự án nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa ngành thuế” với tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng. Nghị quyết này nhằm hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành thuế tỉnh Hải Dương, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và bảo mật thông tin thuế, góp phần thực hiện pháp luật về thuế. thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết “Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 28 / NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVI về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội và công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh ”và Nghị quyết phê duyệt thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: chấp thuận thu hồi 35,7 ha đất để thực hiện 13 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh và được phép chuyển mục đích sử dụng ngày 7.16 ha đất trồng lúa và 0,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 9 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công. năm 2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. UBND tỉnh tiếp tục rà soát các chương trình, dự án, đề án cần thực hiện và hoàn thành trong năm 2022 như: Lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Danh mục các dự án tạo nguồn lực cho huyện. mức độ…; đồng thời tích cực chuẩn bị các đề án, đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền theo quy định. UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, tác phong, lề lối làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước từ tỉnh đến xã. Cùng với đó, liên kết, hợp tác phát triển chặt chẽ nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, đại biểu HĐND tỉnh tích cực tuyên truyền để nhân dân và cử tri hiểu rõ về các quyết định. các sách, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, nhất là những vấn đề xã hội được cử tri quan tâm. Đồng thời, tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án, lĩnh vực đầu tư đã được HĐND tỉnh thông qua được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. pháp luật.

Chín tháng đầu năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực. Nền kinh tế có sự phục hồi rõ nét, nhanh chóng và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản ước đạt 15.601 tỷ đồng, bằng 73,1% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng ước đạt 240.806 tỷ đồng, bằng 73,4% kế hoạch năm, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh với tổng giá trị ước đạt 33.650 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.996 tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Leave a Comment