Khơi dậy ý chí, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của con người

Hưởng thụ
Rate this post

Vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi tiếng là vùng đất anh hùng, vùng đất thi nhân.

Hà Tĩnh có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; là cửa ngõ hành lang kinh tế Đông Tây, giao thông thuận lợi cả đường bộ, đường biển, đường hàng không, cảng biển lớn, tài nguyên, khoáng sản đa dạng, phong phú; có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi tiếng là đất anh hùng, đất thi nhân; Người Hà Tĩnh có ý chí vượt khó, vươn lên từ nội lực, truyền thống đoàn kết “Đây là tài sản lớn nhất của địa phương, phải biết khơi dậy, khai thác từ ý chí, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mọi người để vươn lên ”.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng / người.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước về đổi mới phương pháp, cách làm trong xây dựng nông thôn mới (có 173/182 xã đạt 95% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt nông thôn mới nâng cao). đạt chuẩn và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu).

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ (đứng thứ 8 cả nước về Chỉ số CCHC, thứ 5 về Chỉ số SIPAS và thứ 7 về Chỉ số PAPI). ). Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả công tác phúc lợi xã hội. trái cây.

Tuy nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Các chuỗi liên kết nhỏ lẻ, thiếu bền vững, chế biến, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn để xảy ra vi phạm; Công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn đọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hiến, tinh thần tự lực, tự cường; Bám sát tình hình thực tế, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế vòng tròn, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển; chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhằm phát triển toàn diện, bền vững, bao trùm, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tăng suất đầu tư. tỷ lệ lấp đầy trong các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành Khu kinh tế đa chức năng; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững với 3 trụ cột chính: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, thương mại.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương gắn với phát huy vai trò chủ động của các nguồn lực địa phương, tăng cường thu hút các nguồn lực quốc tế, khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư để nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm. , cơ sở hạ tầng cảng biển, hậu cần; thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi và hệ thống hồ, đập trên địa bàn; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và hiện đại; chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sản xuất tròn, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để có nhiều nông sản xuất khẩu, cung ứng cho thị trường trong nước với thương hiệu Hà Tĩnh.

Phát triển du lịch và dịch vụ, đặc biệt là du lịch biển và du lịch sinh thái

Thông báo cũng nêu rõ, tỉnh Hà Tĩnh khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái; đầu tư phát triển, chỉnh trang, nâng cao chất lượng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô và kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; phải quyết liệt hơn, nhanh hơn nữa trong công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác thông tin và truyền thông; bảo đảm an ninh, an sinh và trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.