Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm dược liệu của cả nước | Xã hội

Hưởng thụ
Rate this post

Ngày 13/6, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10-NQ / TW, ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng toàn dân. , An ninh khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2001 – 2010 ”và Kết luận số 12-KL / TW, ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị khóa XI” về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ / TW của Bộ Chính trị (Khóa X. IX) phát triển Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020 ”trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang nhấn mạnh, tỉnh Kon Tum cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế. – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; thực hiện có hiệu quả chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, tỉnh cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, chú trọng tính đồng bộ, kết nối quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng.

Thời gian tới, Kon Tum sẽ xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các loại cây dược liệu có thế mạnh như sâm Ngọc Linh, sâm Hồng Đăng… để phấn đấu đưa tỉnh Kon Tum vươn lên. Tum trở thành trung tâm dược trọng điểm của cả nước vào năm 2025.

Tỉnh thu hút các nhà máy chế biến lâm sản, dược liệu và nông sản hàng đầu, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm đặc hữu từ Sâm Ngọc Linh; tiếp tục đầu tư để Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu riêng.

Tỉnh Kon Tum là trung tâm thu thập dữ liệu của cả nước vào năm 2025. Hình 1Vườn ươm cây sâm Ngọc Linh tại Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum. Ảnh: Tây Nguyên – TXTVN

Ngoài ra, Kon Tum cần tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó khôi phục và phát huy giá trị nhà rông, lễ hội văn hóa cồng chiêng, gắn với tuyên truyền xóa bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kon Tum tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động. Các địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế, trong đó, củng cố và tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh biên giới của Lào và Campuchia; thiết lập quan hệ, hợp tác trên một số lĩnh vực với một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, du lịch.

Tỉnh đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 21-KL / TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống. về chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với kết quả. Thông báo số 01-KL / TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ / TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 12-KL / TW, tỉnh Kon Tum đã và đang giữ vững ổn định chính trị – xã hội, đạt nhiều kết quả trong phát triển. kinh tế – xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.

Kinh tế tỉnh Kon Tum được duy trì ở mức tăng trưởng khá. Quy mô kinh tế của tỉnh đến năm 2021 đạt 16.051 tỷ đồng, tăng 17 lần so với năm 2002. Đến nay, tỉnh đã phá vỡ thế bế tắc bằng các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh duyên hải miền Trung và khu vực Tây Nguyên. . Diện mạo đô thị từng bước đổi mới, thành phố Kon Tum đạt tiêu chí đô thị loại II. Tỉnh đã chia tách và thành lập mới 3 huyện, nâng tổng số đơn vị hành chính từ 7 huyện, thị xã năm 2002 lên 10 huyện, thành phố vào năm 2021. Cùng với đó, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn. , hoàn thành. Chất lượng đội ngũ từng bước được nâng cao. Quốc phòng và an ninh được giữ vững.

Cao nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published.