Làm gì trước khi sổ hộ khẩu giấy bị ‘khai tử’?

Hưởng thụ
Rate this post

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, kể từ ngày 1/1/2023, tất cả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy cần làm gì để việc thực hiện các thủ tục hành chính trước mốc thời gian này được thuận lợi?Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị kể từ ngày 01/01/2023. Ảnh: Kim Liễu

Đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh lưu ý, khi sổ hộ khẩu giấy đã cấp không còn giá trị sử dụng thì cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin. cư trú của người dân bằng phương tiện điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Vì vậy, thông tin của người dân cần được cập nhật nhanh chóng, chính xác vào cơ sở dữ liệu dân cư. Để việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31/12/2022 được thuận lợi, những công dân chưa có thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip cần nhanh chóng đến cơ quan để thực hiện thủ tục được thuận lợi. hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị bãi bỏ.

* Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu dân cư

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/7/2021) thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng, duy trì. có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận nơi cư trú theo quy định của pháp luật này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

“Như vậy, bắt đầu từ ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử ”, Đại tá Trần Ngọc Minh nói.


Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu giấy khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực từ năm 2023. Vì vậy, người dân cần có thẻ CCCD có gắn chip để biết mã số. số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh thông tin về hộ khẩu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Đại tá Trần Ngọc Minh, đây chỉ là thay thế hình thức quản lý từ sổ tay giấy sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn. Người dân vẫn phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây. Khi người dân nhập hộ khẩu, xóa hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú… đều được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu về nhân khẩu, thay vì phải viết tay vào sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. giấy như trước đây. Thông tin của công dân sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của mọi công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trường hợp công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc đã cập nhật nhưng chưa chính xác thì phải nhanh chóng cập nhật lại để thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31. Tháng 12 năm 2022. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu giấy khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực từ năm 2023.

* Nhanh chóng gắn chip CCCD

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, kể từ ngày 1/7/2021, khi công dân làm thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến việc thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ đã cấp, chỉnh lý, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Để không gặp khó khăn khi sổ hộ khẩu giấy hết hạn, người dân cần làm thủ tục để được cấp mã số cá nhân. Mã số định danh cá nhân được thiết lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được sử dụng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở vật chất. dữ liệu chuyên ngành; Số định danh cá nhân do Bộ Công an quản lý thống nhất trên toàn quốc và cấp cho từng công dân Việt Nam, không cấp lại cho người khác.

Cơ quan quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, nếu công dân đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số, nghĩa là không biết mã định danh cá nhân thì sẽ rất khó khăn trong việc lấy thông tin về nơi cư trú.

“Nếu công dân chưa có CCCD gắn chip thì cần nhanh chóng đến làm thủ tục hành chính khi xóa sổ hộ khẩu giấy chính thức”, Thượng tá Minh lưu ý.

Theo Bộ Công an, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động và được kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thì công dân có thể sử dụng số định danh cá nhân để xác định thông tin cá nhân. , thông tin về nơi ở; Cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ xác nhận nơi cư trú khi làm thủ tục hành chính. Khi tham gia giao dịch, công dân có thể xuất trình CCCD để cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, đối chiếu thông tin đã cung cấp về nơi cư trú của công dân với thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Về dân số, công dân không bắt buộc phải xuất trình bằng chứng cư trú.

Kim Liễu

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.