Mức độ tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam trong ASEAN-6 trong 5 năm qua như thế nào?

Rate this post

Cụ thể, theo Báo cáo giàu có 2022 (Wealth Report 2022) do công ty tư vấn Knight Frank công bố, Việt Nam có 38.703 người giàu – UHNWI (sở hữu từ 1 triệu USD trở lên) vào năm 2016. Sau 5 năm, số người giàu tăng gấp 1,86 lần, đạt 72.738 người vào năm 2021.

Xét về số lượng người giàu so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2016, Việt Nam xếp dưới Singapore (232.846 người), Thái Lan (57.717 người), Indonesia (54.719 người), Malaysia (43.091 người). Tuy nhiên, đến năm 2021, số người giàu ở Việt Nam đã vượt qua Malaysia (66.350 người).

Theo đó, số người giàu của Việt Nam kém Singapore (526.370 người), Thái Lan (125.406 người), Indonesia (82.012 người). Cùng với đó, số người giàu của Việt Nam xếp trên Malaysia và Philippines (19.154 người).

Trong giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng số người giàu ở Việt Nam sẽ đạt 86%. Xét về tốc độ tăng người giàu, Việt Nam đứng thứ ba trong ASEAN-6, trước Philippines, Malaysia và Indonesia.

Mức độ tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam trong ASEAN-6 trong 5 năm qua như thế nào?  - Ảnh 1.

Tăng trưởng tỷ lệ người giàu sở hữu tài sản trên 1 triệu USD ở các nước ASEAN-6 giai đoạn 2016-2021 (%). Nguồn: Báo cáo tài sản 2022.

Trong 5 năm qua, số người giàu ở Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines lần lượt tăng 2,26 lần; 2,17 lần; 1,5 lần; 1,63 lần và 1,69 lần.

Ngoài ra, năm 2021, Việt Nam có 589 người siêu giàu – UHNWI (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) vào năm 2016. Sau 5 năm, số người siêu giàu sẽ tăng gấp 2,1 lần, đạt 1.234 người vào năm 2021.

Xét về số lượng người siêu giàu so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2016, Việt Nam đứng thứ 3 trong ASEAN-6, dưới Singapore (1.632 người), Indonesia (832 người); xếp trên Thái Lan (481 người), Malaysia (359 người) và Philippines (165 người). Tuy nhiên, đến năm 2021, số người giàu ở Việt Nam sẽ tụt xuống vị trí thứ 4 trong số các nước ASEAN-6.

Cụ thể, năm 2021, số người siêu giàu ở Việt Nam kém Singapore (4.206 người), Indonesia (1.234 người), Thái Lan (1.272 người). Bên cạnh đó, số người siêu giàu ở Việt Nam xếp trên Malaysia (712 người) và Philippines (313 người).

Trong giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng người siêu giàu ở Việt Nam sẽ đạt 110%. Xét về tốc độ tăng người giàu, Việt Nam đứng thứ ba trong ASEAN-6, trước Philippines, Malaysia và Indonesia.

Mức độ tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam trong ASEAN-6 trong 5 năm qua như thế nào?  - Ảnh 2.

Tăng số người siêu giàu sở hữu tài sản trên 30 triệu USD trong ASEAN-6 giai đoạn 2016-2021 (%). Nguồn: Báo cáo tài sản 2022.

Trong giai đoạn 2016-2021, số người siêu giàu ở Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines lần lượt tăng 2,58 lần; 2,64 lần; 1,69 lần; 1,98 lần và 1,9 lần.

Bên cạnh đó, Knight Frank dự báo, số người giàu ở Việt Nam sẽ tăng khoảng 49% / năm trong giai đoạn 2021-2026, đạt 114.807 người. Đồng thời, số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% trong giai đoạn 2021-2026, đạt 1.551 người.

https://cafef.vn/tang-truong-nguoi-giau-va-sieu-giau-cua-viet-nam-xep-thu-may-trong-khoi-asean-6-trong-5-nam-qua- 20220617110625733.chn

Leave a Comment