Muốn tính thuế VAT 8% phải lập hóa đơn riêng, doanh nghiệp khiếu nại, Chính phủ ban hành nghị định bỏ khóa

Rate this post

Trước vướng mắc về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) giảm xuống 8%, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 15/2022 / NĐ-CP, Bộ Tài chính nhận được một số ý kiến ​​phản ánh của Cục Thuế, doanh nghiệp và một số cơ quan báo chí phản ánh vướng mắc quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022 / NĐ-CP về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Theo đó, quy định phải lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng thuế suất 8% như DN phản ánh đã làm tăng chi phí của DN, tăng giá thành. Thời gian hạch toán và chi phí sử dụng hóa đơn vì cùng một khách hàng, thay vì lập 1 hóa đơn với nhiều mức thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 2 hóa đơn: 1 hóa đơn có thuế suất 8% và 1 hóa đơn có thuế suất khác (5%, 10%).

Để tháo gỡ vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT và đảm bảo đúng nội dung của hóa đơn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi như sau: Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất. của từng hàng hoá, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ% trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 41/2022 / NĐ-CP cũng ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 01 / TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01 / TB-SSDT Phụ lục IB. ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa. , tiền tệ hỗ trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, thuế giá trị gia tăng được giảm 2% từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%). ) ngoại trừ một số hàng hóa và dịch vụ.

Leave a Comment