Rò rỉ cống 4 hồ Thủy lợi Vực Mấu

Rate this post

Do lượng mưa ngày 28-29 / 9 khoảng 207,4mm và sáng sớm 30/9 tiếp tục mưa to nên mực nước hồ Vực Mấu lên nhanh hơn mức bình thường.

vẫn còn.jpeg
Hồ Vực Mấu, Nghệ An.

Theo báo cáo của Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, hiện nay xí nghiệp đang vận hành đập tràn Vực Mấu theo Thông báo số 221 / TB- TKHM ngày 8/9/2022 và theo Thông báo số 236 / TB-TLHM ngày 23/9/2022 để điều hòa mực nước hồ. Hiện xí nghiệp đang xả 3 cửa tràn với lưu lượng 495m3 / s. Do lượng mưa ngày 28-29 / 9 khoảng 207,4mm và sáng sớm 30/9 tiếp tục mưa to nên mực nước hồ Vực Mấu lên nhanh hơn mức bình thường.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng thượng lưu, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai sẽ tiến hành xả tràn cửa số 4 hồ Vực Mấu vào sáng ngày 30/9.

Dự kiến ​​mở từ 4 cửa tràn của hệ thống cống xả lũ hồ Vực Mấu với lưu lượng xả dự kiến ​​từ 10 đến 800m3 / s.

Cũng theo Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, trước khi vận hành đập tràn theo quy trình, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai đã thông báo đến các cấp chính quyền để thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn. bàn chuẩn bị các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.

Leave a Comment