Seven Seas thông báo ngày thứ Tư tuyệt vời Slate vào đầu tháng 11

Rate this post

Nhà xuất bản manga và tiểu thuyết Seven Seas Entertainment tiếp tục chuỗi các thông báo vào giữa tuần, mà nhà xuất bản đặt tên là Thứ Tư Tuyệt Vời. Không cần phải quảng cáo thêm, phương tiện chặn cho ngày 1 tháng 11.


NGUỒN: Bảy Biển Trên Twitter

Crunchyroll-Hime đặt ra một biểu ngữ quảng cáo Crunchyroll.


Leave a Comment