Tập trung giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025

Rate this post

Hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, xác định mỏ vật liệu

Dự án đường cao tốc Đông Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 dài khoảng 729 km, gồm các đoạn Hà Tĩnh – Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi – Nha Trang (353 km) và Cần Thơ – Cà Mau (109 km) . km), đi qua 12 tỉnh, thành phố, được chia thành 12 dự án thành phần hoạt động độc lập. Theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ GTVT, dự án phải khởi công trước ngày 31/12/2022, khởi công trước ngày 31/12/2022.

Chú thích ảnh
Tập trung giải phóng mặt bằng và các mỏ vật liệu cho đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025.

Đến thời điểm này, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phân bổ vốn cho các địa phương, Ban quản lý dự án giao thông (đại diện chủ đầu tư) thực hiện dự án. sự phán xét; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, quy mô gói thầu, quy trình chỉ định thầu các gói thầu xây lắp.

Qua tìm hiểu, các địa phương có dự án đi qua phải đảm bảo bàn giao ít nhất 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20-11-2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II / 2023. Về công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của các địa phương. kiểm kê tài sản trên đất đã hoàn thành tại 3 dự án Vũng Áng – Búng, Búng – Vạn Ninh, Hậu Giang – Cà Mau; 9 dự án đang được triển khai với tỷ lệ hoàn thành từ 56% – 98%. Các địa phương cũng sẵn sàng bố trí khu tái định cư, thủ tục thu hồi đất, xây dựng khu tái định cư …

Riêng đối với các mỏ vật liệu đất đá, theo rà soát của Bộ GTVT, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát địa hình, thủy văn. Các Ban QLDA giao thông đang chỉ đạo tư vấn khảo sát các mỏ vật liệu, đảm bảo cung cấp số liệu phục vụ công tác thiết kế theo từng giai đoạn. Hiện 2/12 dự án đã hoàn thành khoan khảo sát thực địa (Vạn Ninh – Cam Lộ, Cần Thơ – Hậu Giang), 10/12 dự án hoàn thành khảo sát thực địa vào tháng 9/2022.

Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn các địa phương xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng hiện có trên địa bàn, giá vật liệu khai thác tại mỏ để thực hiện công trình. các gói thầu / dự án thành phần và công bố giá cước vận tải trên địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết 18 của Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng rà soát, đánh giá lại trữ lượng các mỏ cát hiện có, xác định nhu cầu sử dụng. cho các dự án; phối hợp với các bộ, ngành liên quan mở thêm nhiều mỏ mới, nhất là đảm bảo nguồn cát cho các dự án.

Đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 chia thành 30 gói thầu

Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đông Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025, trong đó đề xuất chia thành 30 gói thầu, mỗi gói không quá 5.000 tỷ đồng. Công trình này bao gồm công trình đường bộ cấp 1, công trình hầm đường bộ và cầu đường bộ cấp 3 trở lên. Theo quy định của pháp luật về xây dựng và đấu thầu, nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chứng chỉ năng lực hạng I công trình đường bộ, chứng chỉ năng lực phù hợp với cấp công trình. cầu và hầm của gói thầu đang xét; phải có kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự về kỹ thuật với tư cách là nhà thầu (cùng loại, cùng cấp công trình) và có giá trị hợp đồng tương đương ít nhất bằng 50% giá gói thầu đang xét.

Trên thực tế, trong 10 năm qua, đã có khoảng 48 nhà thầu tham gia xây dựng các công trình giao thông từ cấp II trở lên có tính chất kỹ thuật tương đương và có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 350 tỷ đồng. Trong đó, 18 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 350 – 500 tỷ đồng; 16 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 500 – 1.000 tỷ đồng; 7 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng; 7 nhà thầu đã tham gia thi công với giá trị hợp đồng từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Riêng tư vấn giám sát (TVGS), trong 5 năm qua đã có khoảng 27 đơn vị tư vấn tham gia giám sát thi công các công trình giao thông từ cấp II trở lên với giá trị hợp đồng từ 2 tỷ đồng trở lên. Về quy mô gói thầu, theo dự án đầu tư được phê duyệt, tổng mức đầu tư của các dự án thành phần có giá trị khoảng 7.643 đến 20.500 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp để lựa chọn nhà thầu lần lượt khoảng 5.932 – 15.131 tỷ đồng.

Trường hợp chia nhỏ gói thầu có quy mô từ 5.000 – 15.000 tỷ đồng, theo số liệu khảo sát, trong 5 năm qua, 5 năm qua chỉ có 1 nhà thầu thực hiện hợp đồng xây dựng với giá trị 3.642. tỷ đồng, đủ điều kiện thi công gói thầu với giá trị xây lắp khoảng 7.284 tỷ đồng. Nếu tính rộng ra trong 10 năm qua, có 1 nhà thầu đã thực hiện hợp đồng xây lắp với giá trị 5.715 tỷ đồng và đủ năng lực để thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 11.430 tỷ đồng.

Các nhà thầu được khảo sát còn lại không đủ năng lực thực hiện gói thầu có quy mô từ 5.000 – 15.000 tỷ đồng với tư cách nhà thầu độc lập mà phải thành lập liên danh (một liên danh khoảng 5 – 10 nhà thầu). nhà thầu) đáp ứng yêu cầu tối thiểu để tham gia gói thầu.

Từ thực tế triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn I (2017 – 2020) cho thấy, nếu chia nhỏ phạm vi khoảng 20 – 40km / gói thầu sẽ có giá trị dự kiến ​​khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng. VND. . Khi đó, một gói thầu xây dựng có khoảng 3 nhà thầu liên danh sẽ thuận tiện cho việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai thi công và quản lý chi phí cho các nhà thầu trong dự án. liên doanh cũng như của nhà đầu tư.

Vì vậy, để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hiệu quả hoạt động của các nhà thầu, Bộ GTVT kiến ​​nghị. chia nhỏ các gói thầu có phạm vi khoảng 20 – 40 km / gói và giá trị dự toán khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng. Khi đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn II có chiều dài khoảng 729 km, dự kiến ​​chia thành khoảng 30 gói thầu, số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 nhà thầu / gói.

Leave a Comment