Thời điểm chấm dứt mưa dông diện rộng, nắng nóng gay gắt trở lại miền Bắc.

Hưởng thụ
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.